R3 m gesoek, maar … ‘Omgee is meer as geld’

Hoekom kry ons swaar en hoe help ons mekaar?

Die wrang werklikheid van kerkwees in soveel droogtegeteisterde gebiede op die Suid-Afrikaanse platteland is dat dit gelowiges leer om dieper oor swaarkry te dink asook om voortdurend te innoveer met meganismes van hulpverlening.

“Party dae moet die skape oopmond staan en wind sluk – so min weiding is daar,” sê ’n boer onlangs tong-in-die-kies aan ds Nioma Venter van Diaconia, ’n een­heidsbediening van die NGK en VGK.

Venter kén sulke stories van moedeloosheid maar ook stories van nuwe maniere van help.

Sy bedryf die insamel en uitdeel van die beplande R3 m droogtehulpfonds bestem vir sowat 30 landbou­gemeenskappe wat volgens haar inderwaarheid ge­trau­matiseer is deur rampspoedige watertekort. “Na intense tye van trauma moet mense twee keer so hard werk om hulleself weer sielkundig, emosioneel, geestelik op te bou,” verduidelik Venter, wat ook assessor is van die Sinode van Wes-Kaapland. “Trauma is ’n af­waartse spiraal, maar die een ding wat hierdie spiraal weer opdraai, is menslike nabyheid en meele­wing … koinonia in kerktaal.”

Venter beklemtoon dat dit oor meer as geld gaan en verwys na die getuienis van Abraham Lottering, ’n plaaswerker van Laingsburg in die Karoo, wat sê hy moet dikwels sy geloof saamvoeg by dié van sy werkgewer om dit te versterk wanneer hy diere in die veld sien honger ly. “My ervaring is dis hoe God my nog meermale en meermale leer. Om te sien hy straf my nie, hy roep my.”

Tussen September verlede jaar en Mei vanjaar het die eerste ronde van Diaconia se droogtehulp met een miljoen rand uitgereik na 40 gemeentes – met ’n tipe “kickstart”-bedrag van R20 000 per projek. Nou begin ’n volgende ronde van hulp met ’n korter lys van begunstigdes en selfs groter steun op die unieke vertrouensverhouding wat bestaan met kerkrade op elke dorp wat weet waar die grootste nood plaaslik heers. Die Diaconia-span werk met ’n opgedateerde weergawe van die omgeeplan.

Lorinda Maritz, ouderling van NG Moedergemeente Mosselbaai, het in ’n Diaconia-getuienisvideo wat by die streeksinode in Mei vanjaar vertoon is, vertel sy het deur hulpverlening in haar gemeenskap geleer “wat dit is om die gospel uit te dra”.
“Ek kon vir verskeie mense se die NGK stel belang in sy mense.”

  • Diaco­nia bedryf die insamel en uitdeel van die beplande R3 m droogtehulpfonds bestem vir sowat 30 landbougemeen­skappe. Die fonds sal uit donasies saam­gestel word. Die bankbesonderhede vir donasies om die R3 m te bereik, is: Bank: Nedbank, Nedbank universele takkode: 198 765, Rekeningnaam: NG Kerk in SA (Diaconia), Rekeningnommer: 1135 900 337, Verwysing: Naam en Van / Instansie / Gemeente + DROOGTE. Navrae oor droogtehulp: kontak Nioma Venter (PSD: Diaconia) by nioma@kaapkerk.co.za