Om geloofwaardig teenwoordig te wees

Hartsplek – egte lewe waar jy is deur Nelus Niemandt
Uitgewer: Bybel-Media, 2018


Hartsplek – daardie plek waar jy kan wees wie jy wil wees. Tog is dit ook ’n plek in dispuut van­dag: “Grondkwessies raak die verhou­dings tussen mense.” Plekke word afgevat, of gedreig om afgevat te word. Ander se plekke is afgevat en hulle is grondlose, staatlose mense, nêrens eintlik welkom nie. Wat beteken plekke vir ’n gelowige?

Nelus Niemandt skryf ’n bedrieglik korterige boek, wat soveel diepte bevat dat jy lank hieroor sal nadink en mediteer. Aan die einde van elke hoofstuk is daar ’n uitdaging, troos, waarskuwing, wenke oor hoe om prakties te raak, asook prikkelende voorstelle oor flieks of boeke.

Daar word gepraat oor mooi plekke, lelike plekke, stil plekke, ensovoorts – maar altyd aan die hand van die Skrif, wat “verrassend” grond en plek deurentyd as God se plek voorhou.

Dit beteken dat ons nie maar net in ons individualistiese “holy bubble” kan voortvloei deur die lewe nie. Ons moet “geloofwaardig teenwoordig” wees in hierdie wêreld. Jou dade spreek van wat jy glo, daar waar jy nou is. Geen wonder die subtitel van die boek is “Egte lewe waar jy is” nie!

Al is die plek waar jy is ’n plek van ballingskap/emigrasie/verjaag – God se beloftes is nie dat jy rustig sal lewe en doodgaan waar jy is nie. “Baie van die verhale in die Bybel het alles te doen met mense se gewilligheid om die bekende te verlaat en grense oor te steek.”

Dit is nooit lekker of gemaklik nie, maar God is alreeds daar aan die ander kant van die grens.

’n Boek om te lees en te herkou, veral in ons dag waar die bekende, vertroos­tende plekke (simbole?) lyk of dit verval en weggeneem word. “Hou vas aan die wete dat God puinhope kan herstel en besig is om die hele skepping nuut te maak.”

Ds Deon Strydom is predikant van NG gemeente Stutterheim.