Diversiteit is groot geskenk, sê Londen-dominee

Lidmate in Londen omhels verskille omdat Christus die gemeenskaplike faktor is.

Dis ook dr Ferdie Clasen, leraar van die SA Gemeente in Londen, se droom vir die Algemene Sinode.

“Ons het Christus in gemeen en om diversiteit en verskille te akkommodeer beteken dat ons ’n groot geskenk ontvang deur soms anders en soms verskillend die lewe aan te pak,” sê dié sinodeganger.

Hy  vertel dat diversiteit omhels en geakkommodeer word by die SA Gemeente in Londen en dat hy nie eers weet wat elke lidmaat se denominasie was, voordat hulle na Engeland gekom het nie.

Hy vertel dat lidmate nie omgee oor waar elkeen vandaan kom nie. Clasen meen dat mense wat daar gaan woon ’n geweldige verskil in die gemeenskap rondom hulle maak, hetsy dit is om hulle geloof uit te leef daar waar hulle woon of in hulle werksomstandighede.

Clasen is van oortuiging dat lidmate van die SA Gemeente in Londen verkille omhels omdat Christus gemeenskaplik vir almal is. Hy vertel ook dat mense wat daar gaan woon hulleself goed inburger. Daar is al vir drie jaar hoofseuns en -dogters in omringende skole verkies wat in die SA Gemeente in Londen is.

Clasen vra: “En as julle weet van iemand wat op pad is Engeland toe …  onthou asseblief om hulle te vertel dat hier ʼn gemeente is wat hulle graag op hulle nuwe reis wil help om tuis te kom.”

Die SA Gemeente in Londen bestaan al sedert 1994. Daar word ongeveer 1800 lidmate bedien.