Wenke vir senior­bediening

Meaningful ageing
Deur Petrus Moolman
Uitgewer: Groep 7 (Selfpublikasie)


Met hierdie publikasie slaag die outeur daarin om die leser bewus te maak van die feit dat veroudering nie iets is wat vermy of gevrees hoef te word nie, maar dat mense kan uitsien na ’n aangename eindfase van hulle lewe. Dit is nou indien hulle kies om dit op ’n betekenisvolle wyse en met waardigheid te benader. Die skry­wer doen moeite om die vooroordele en wanpersepsies oor die proses van veroudering te besweer en ’n positiewe hou­ding daaroor by die leser te kweek.

Die hoofstuk oor dementia en die persoonlike getuienis van die outeur se eie ervaring van die versorging van iemand met hierdie siektetoestand, is insiggewend en waardevol. Veral vir men­se wat hulle­self in soortgelyke omstandighede be­vind.

Die voorstel oor ’n omvattende pastorale bediening aan senior volwassenes wat in die laaste hoofstuk beskryf word, gee praktiese riglyne aan gemeentes oor hoe hierdie groter-wordende deel van gemeentes bedien kan word, sonder om weg te skram vir die uitdagings wat daarmee gepaard gaan.

As iemand wat self in ’n soortgelyke bediening werksaam is, was Meaningful ageing verfrissende en insiggewende leesstof. Ek kan die boek met vrymoe­digheid aanbeveel.

Dr Kobus Prinsloo is ’n pastorale terapeut in Port Elizabeth.