Amptelike nuus, 25 Oktober 2019

NG KERK

Beroep: Ds Michael Antonie Ferreira van Krugers­dorp-Oos na Kloofendal; ds Nadia Muller van Prieska na Simondium Familiekerk; ds Melani Rademeyer na Randfontein-Noord; ds Annalet Slazus
van Wellington-Oos (Jeugleraar) na Boesmanland en Simon van der Stel (Kombinasie-ooreenkoms); ds Charl van Rensburg van Montagu na Laaiplek.

Aanvaar: Ds Cornelia Hendrina (Liena) Hoffman na die Blackall Range Uniting Church in Maleny in Queensland, Australië; prof Retief Müller na die Nagel Institute for World Christianity aan die Calvin College in Grand Rapids in die VSA; ds Fourie Rossouw van Somerset-Wes na Strand-Noord.

WES-KAAPLAND

DEMISSIE

Prof Retief Müller van die Universiteit Stellenbosch het die pos as direkteur van die Nagel Institute for World Christianity aan die Calvin College in Grand Rapids in die VSA aanvaar. Die NG gemeente Stellenbosch-Noord het op 22 September 2019 tydens die oggenddiens om 09:00 van die gesin afskeid geneem. Tydens die geleentheid het prof Müller sy afskeidspreek gelewer en ds Lambert Jacobs het die akte van demissie aan hom oorhandig. (Christolene Welman, Skriba, 16.10.2019).

DEMISSIE

Ds Cornelia Hendrina (Liena) Hoffman het ’n beroep aanvaar na die Blackall Range Uniting Church in Maleny in Queensland, Australië. Die NG gemeente Stellenbosch-Noord neem op 29 Oktober 2019 tydens die oggenddiens om 09:00 afskeid van ds Liena. Tydens die geleentheid sal sy haar afskeidspreek lewer en ds Lambert Jacobs sal die akte van demissie aan haar oorhandig. (Christolene Welman, Skriba, 16.10.2019).

VRYSTAAT

Benoeming

Kragtens Reglement 12, bepalings 3.2.1 en 7.4 van die kerkorde word die benoeming van dr NJ Mostert as Direkteur Vennote in Getuienis van die Vrystaatse Sinode aan die kerkverband voorgelê vir goedkeuring. Voorsitter: F Spamer, Vennote in Getuienis. (Karisma du Pisanie, 20.09.2019).