Goudland Sinode hou weer buitengewone sinode

Die vierde grootste van die 10 streeksinodes sal volgende week vir ’n dag bymekaarkom om onder meer die Algemene Sinode se besluite oor selfdegeslagverhoudings te bespreek.

“Skrywes en voorstelle uit baie gemeentes, verwarrende pers- en sosiale media-berigte en duidelike uitklaring rondom die nuutste besluite van die Algemene Sinode insake selfdegeslagverbintenisse (SGV) vra vir ’n Buitengewone Sitting van die Sinode Goudland,” lui ’n amptelike mediaverklaring van die Sinodale Bestuurskommissie.

Ds Nico van Rensburg, hoof uitvoerende beampte van Goudland Sinode, sê vir hom persoonlik hoop hy die sitting sal die “eenheid van die kerk bewaar ter wille van die maatskaplike werksaamhede van die kerk”.

Dit sal die tweede buitengewone sinode rakende selfdegeslagverbintenisse vir Goudland wees. “Ek sou nooit glo dat die geskiedenis homself so vinnig kan herhaal nie. Na die woelinge wat gevolg het op die Algemene Sinode van 2015 se besluite oor SGV het ons Sinode op 19 November 2015 ’n buitengewone sinode gehou oor sake wat ons geag het eers in ons eie sinode onderskei moes word,” skryf Van Rensburg in die verklaring.

Luidens die verklaring is die enigste saak op die agenda “die nuutste en geldende besluite van die Algemene Sinode in sake selfdegeslagverbintenisse”.

Die sitting sal op 6 November vanaf 09:00 tot 15:00 by die Tetelestai-gemeente (voorheen Helikonpark) in Randfontein plaasvind.