’n Pad van 16 jaar vir geloofsgemeenskappe

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die vlae sagte reën op 25 en 26 Ok­tober 2019 op die Paarl Klub se krieketvelde was in skrille kontras met die versengende hitte van 2018 (42°C) en die verskriklike droogte wat die grootste deel van Suid-Afrika tans in sy greep het.

Tog was die reën (vir die Willistyne) tekenend van die versorging van God en die wedersydse verhouding tussen Paarl se “Strooidakkerk” en Williston se gemeentes en gemeenskappe.

Die reuse- wit basaartent het baie ­goeie skuiling gebied en gelei tot lang kuiers en eet-eet-eet … soos net “ons” kan eet en kuier. Die deurdrenkte krie­ket­velde en onbegaanbare modderspore sal vir die terreinbestuurder en sy personeel ’n paar weke se kopseer bied, maar vir die Willistonners was dit hemels – meer reën op een dag as in die voorafgaande paar jaar waar “ons” vandaan kom.

Die droogte het ’n enorme invloed gehad op die enigste produk wat Williston kan lewer – Karoolam. Met sowat die helfte van die hoeveelheid vleis om te bied as verlede jaar, was dit egter die dubbele porsie welwillendheid van Strooidak se mense wat die basaar tot nuwe hoogtes gevoer het. Die meele­wing en besorgdheid van die Paarlse gemeenskap het die afgelope jaar tot ’n besondere en deurlopende seën meege­werk – dit is waarskynlik die grootste wins van die innige verhouding wat oor jare opgebou is. Hulle het ons nie vergeet nie en gereeld versorg!

In Williston het ons ons bes probeer en 14 800 sosaties in mekaar gesteek, net meer as die helfte van 2018. Die 600 kg wors was ook baie minder. Die jaarlikse vleiswerk vanaf einde Augustus het egter ’n gevestigde lewenspatroon geword en gee vorm aan die gemeente en gemeenskap van Williston se aard en karakter.

Nicolas Wolterstorff, Amerikaanse filosoof-teoloog, skryf iewers dat Christelike voorspoed bestaan uit “life being led well and life going well” – ’n lewe wat goed geleef word in verhouding met God en mense en ’n lewe wat versorg is, soos God bedoel het. So gereeld word ’n gemeente se bestaan gemeet aan hoe goed dit gaan met die stoflike en pragmatiese aangeleenthede. Van ’n nederig­e begin en diep nood, het 16 jaar se sa­mewerking tussen hierdie twee geloofs­gemeenskappe gegroei tot ’n vervulde ervaring van Wolterstorff se definisie: deurleefde verhoudings en versorging – God en naaste in lieflike harmonie. God sorg so goed vir ons!

Ds Muller Oosthuizen is predikant by die NG gemeente Williston.