ASM: Nuwe lede tot dagbestuur verkies

Die volgende persone is verkies as bykomstige lede van die ASM se dagbestuur by dié se vergadering by Emseni-konferensiesentrum in Bonaeropark (11-13 November).

  • Ds Maartje van der Westhuizen
  • Dr James Kirkpatrick
  • Ds Elise Klut

Hulle dien saam met die reeds verkose lede:

  • Ds Nelis J van Rensburg (voorsitter)
  • Ds Nioma Venter (ondervoorsitter)
  • Dr Dewyk Ungerer (aktuarius)
  • Dr Gustav Claassen (algemene sekretaris) (ex officio)

Afgevaardigdes by die ASM-vergadering waarby die nuwe lede verkies is.

Word 'n vriend van Kerkbode