’n Pad van hoop tydens droogte

’n Bietjie reën – Om met wysheid voor God te leef
Saamgestel deur Willem Pretorius
Uitgewer: Bybel-Media, 2019


Die boek ’n Bietjie reën is ’n lekker-lees-boek spesifiek vir boe­re. Dit praat taal wat boere ken, praat oor sake wat boere na aan die hart lê en maak kwistig gebruik van boer­dery-metafore.

Oor 20 weke word daar ses dae van die week ’n kort dagstukkie gebied, met altesaam vier “geestelike dissiplines” wat die leser kan oorweeg om in te oefen. Die dissiplines word metafories aangebied, soos om koffie te drink of jou skoene uit te skop. Die sterkpunt lê egter in die daag­likse refleksies. Nie al hierdie refleksies het spesifieke Skrifverwysings nie. Soms bied dit gedagtes oor ’n hele narratief in die Bybel. Ek sou dit dus nie net so vir stiltetyd gebruik nie, maar as nog ’n kosbare hulpmiddel saam met die program wat die leser reeds volg.

Die 16 medewerkers bied elk ’n eie styl en invalshoek, hoewel dit duidelik is dat elkeen goed bekend is met die leefwêreld van ’n boer. So skryf Gustav Claassen onder andere oor temas soos: “Al is daar nie oeste nie”, “Die Vader is die boer” en “Boas, ’n boer wat omgee”. Sy bydrae oor vergifnis is werklik uitstaande. Fanie Cronjé se refleksies oor Miga verdien ook om genoem te word – net hierdie paar dae se refleksies maak hierdie boek oor en oor die moeite werd. Liesel Krause-Wiid se refleksie oor “stoflinge” – oor die mens wat uit grond geskape is – bied ’n aangrypende blik op die mensdom (en dan veral boere) se verbintenis met die grond.

Hier word gepraat oor droogte, die­revrektes, geweld, grondonteiening. Ek het soms gewens dat die skrywers die­per met hierdie kwessies sal worstel, eer­der as om dit (soms) net in die ver­bygaan te noem. Tog kry ’n mens die idee dat die blote noem van die saak, die feit dat die skrywer bekend is met hierdie brandpunt, en die inknoop daarvan in ons lewe met God, die leser reeds op ’n pad van hoop en lewe plaas.

Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant in Port Elizabeth.