WORD STIL: ‘Wees teenwoordig’

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ek wil hierdie gesprek begin met die vraag: Hoe is ek teenwoordig in die tyd van die Koronavirus? Met ander woorde, hoe kan ek steeds lewe en bewus wees van God en ander mense se teenwoordigheid en die gawe van die lewe in hierdie baie deurmekaar wêreld? In hierdie tyd waar daar nou soveel onsekerheid is en alles op hold geplaas word, het ons eintlik die unieke geleentheid om te kyk na waar ons is, sodat ons werklik hier kan wees. Sodat ons teenwoordig kan wees en hierdie omstandighede beleef en om vir God te sien!

Kyk dié video en word vir ’n paar oomblikke saam stil. Waar is jou gedagtes tans? Hoe help hierdie video hierdie gesprek?

Maak dit prakties

Kyk of almal wat saam met julle is aan iets kan dink wat gekanselleer is in die laaste paar weke as gevolg van die Koronavirus? Wat gaan nie meer plaasvind nie? Dink aan skooltoere en ander byeenkomste, dalk ’n groot familie-saamtrek. Daar is selfs die moontlikheid dat die Olimpiese Spele afgestel kan word. Hoe laat dit jou voel? Wat dink jy het jy verloor? As ek dan ’n vreemde tweede vraag mag vra: Wat dink jy het jy alles in die tyd gekry/ontvang? Hieronder is ’n  kort video oor ons teksvers vir die kinders.

Kyk weer

Ek dink meeste van ons sal kan getuig van aktiwiteite of geleenthede wat afgestel is oor die afgelope/volgende paar weke wat vir ons belangrik is. Skool-sporttoere, byeenkomste, selfs eredienste… Dit is maklik om te kyk na die ontwrigting. Ons kan baie praat oor alles wat ons verloor het in hierdie tyd, alles wat misgeloop word, maar waarmee kan ons hierdie tyd vul? Dit bied ons die geleentheid om saam met ons kinders tyd te spandeer wat ons dalk nie sou hê nie. Om teenwoordig te wees!

Lees: Matteus 6:25 – 34  

“Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.” 

Hoekom moet ons nie bekommer? 

“Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?”

Om te bekommer maak geen verskil nie… 

God weet wat ons nodig het. God skenk vir ons die lewe en alles wat ons nodig het, vir vandag. Sien jy Hom raak in hierdie oomblik? Kan jy Sy gawes/geskenke vir vandag opnoem?

Jesus gee ’n teenmiddel vir bekommernis …

“ …beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Kry ’n ander fokus as net wat vir my belangrik is. Sien waarmee God besig is in die wêreld sowel as in jou lewe. Ons ontken nie wat tans gebeur nie. Ons moet dit ook nie net oorleef nie, maar moet hierdie omstandighede erken en deurleef! Hoe soek ons nou God se koninkryk?

Doendinge

Skryf vandag alles neer waarvoor jy dankbaar is. Dink ook aan die eenvoudige dinge soos lopende water in jou huis. Dank die Here vir die gawe van ’n nuwe dag. Sê dankie.


Hierdie lesersbydrae is op versoek van Kerkbode en met toestemming van die skrywer, ds Alex Clark, hier herpubliseer ná dit oorspronklik in Op-die-Berg se gemeenteblad verskyn het. Indien jy jou gemeentehulpmiddels hier met lesers wil deel, kontak ons by kerkbode@tydskrifte.co.za – Red. 

Word 'n vriend van Kerkbode