Amptelike nuus, 31 Maart 2020

NG KERK

Beroep: Ds WJC van Beek na Pietersburg (Moedergemeente); ds Carine Botha van Blinkpan na Krielpark; prop Handre Meyer na Cedarville-Matatiele; ds Jakkie Strachan van Lynnwood na Welgemoed.

AANVAAR: Prop Gerhard Enslin na Sederpark (Lichtenburg).

HOËVELD

BEVESTIGING

Hendrik Ostenwaldt Niemandt (Waldo) is op 26 Maart 2020 as Diensleraar van Jubilaté gemeente bevestig (Amour Kluever, Gemeentekoördineerder, 27.03.20).

OOSTELIKE SINODE

DEMISSIE

Ds Mathys Christian (Christie) Smit het sy emeritaat ontvang aan die einde van Feb 2020 vanaf NGK Lydenburg. Hy is aangestel in ’n vastetermynpos vir ’n verdere jaar tot einde Feb 2021 (Ina Botha, Skriba, 25.03.20).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za