Historiese roman bekyk Dawid uit ongewone hoek

Dawid: Man na God se hart
deur Cules Hammann
Uitgewer: Biblaridion, 2019
Resensent: Elsje Büchner


Daar is 1 168 verskillende ver­wy­sings na Dawid in die Bybel. Kleintyd word ons groot met die heldeverhaal van Dawid en Goliat. Gelowiges vind verder trooswoorde in vele Psalms wat aan Dawid toegedig word, waarvan Psalm 23 se­ker­lik die bekendste is. Dawid se don­ker kante word half versigtig uitgepak.

In hierdie historiese roman word na Dawid en sy lewensgeskiedenis gekyk deur die oë van Abisag, van wie ons in 1 Konings 1:1-3 lees: “Koning Dawid was al baie oud en selfs as hulle hom goed toegemaak het, het hy nie warm geword nie. Sy amtenare sê toe vir hom: ‘Laat hulle vir U Majesteit ’n jongmeisie soek wat u kan bedien en oppas. Sy kan by u slaap, sodat u weer warm kan word.’ Nadat hulle deur die hele gebied van Israel gaan soek het na ’n mooi meisie, het hulle vir Abisag, ’n meisie uit Sunem, gekry en haar na die koning toe gebring.”

Abisag word in terme van haar skoonheid beskryf. Haar taak is om koning Dawid gelukkig te maak. In ’n tyd en land waar geweld teen vroue op die voorgrond is, sou daar meer krities met Abisag se rol omgegaan kon word. Op een plek is sy in stilte ongemaklik met Dawid se harem. Ongelukkig word sy as kosbare “vrag” beskryf, haar rol om by die koning te slaap en hom só gelukkig te maak.

Wanneer Abisag aan die woord is, is haar taalgebruik amper té romanties, byna poëties. Die leser kan die gevoel kry dat gewone mense nie so praat nie.

Tog word Dawid se veelkleurige lewensgeskiedenis in een boek saamgevat. Die leser kan ’n prentjie vorm van die plekke wat beskryf word.

Soos Dawid se lewensverhaal vorder, tree Abisag met Dawid in gesprek en die geskiedenis ontvou verder. Ander karakters soos Batseba, Saul en Salomo tree ook tot die gesprek toe. ’n Moderne toerleier in ’n tweede storielyn, vul ander historiese gebeure in.

Temas waarmee die leser in 2020 kan identifiseer is droogte, om te ver­dwaal, kwaaddoeners, rowers, oorlog, dood en broosheid.

Dawid se veelkantigheid – sy leierskap én swakhede – word in alle eerlikheid blootgelê. Dit is goed om sy lewensgeskiedenis in een hand te kan vashou, al word ’n meer kritiese stem vir Abisag gemis.

Dr Elsje Büchner is tentmakerleraar by die NG Kerk Stellenbosch-Noord.