Rampfonds betaal R1,3 m uit om te help

Diaconia, die gesamentlike barmhartigheidsbediening van die NG Sinode van Wes-Kaapland en die Verenigende Gereformeerde Kerk Streeksinode Kaapland, het vandeesweek hulle rampondersteuningstrategie bekend gestel om voedselsekuriteit en humanitêre hulp in die provinsie te verbeter.

“Die waarheid is dat geen gemeente op sy eie tydens die onseker maande wat voorlê, alleen die nood sal kan aanspreek nie. Leierskap is nou om gekoördineerde reaksie te inisieer en te ondersteun,” sê ds Nioma Venter van Diaconia. Die sinodale strategie funksioneer op veelvoudige vlakke en is belyn met riglyne van die nasionale regering en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se konsensus dat plaaslike ekumeniese aksie-netwerke die mees effektiewe manier is om dringende nood op ’n volhoubare wyse aan te spreek. Deel van die strategie behels ’n rampfonds wat bydraes aan hulpaksies bied.

Lidmate en gemeentes word aangemoedig om, waar hulle kan, tot die rampfonds by te dra, wat sowat drie weke gelede met ’n balans van R2,42 m geopen is.

“Met dit as ’n begin, bied ons saaigeld aan vir 200 gemeentes of gemeenskappe wat in hierdie tyd by direkte voedselvoorsiening betrokke is,” sê Venter. “Ons het die afgelope vier weke alreeds R1,3 miljoen gegee en ontvang reeds die terugvoer van hoe hierdie saaigeld vermenigvuldig word in gemeenskappe.”

Ondersteuning kom ook van buite die grense. Aan die begin van Mei het die Reformed Church in Japan laat weet dat hulle R40 000 in die rampfonds inbetaal het.

Dr Llewellyn MacMaster, moderator van die VGKSA Streeksinode Kaapland, bevestig dat Covid-19 spesifieke breuklyne in die Suid-Afrikaanse samelewing blootgelê het in terme van armoede, ongelykheid en werkloosheid. “Ons kollektiewe bronne, gawes en wysheid sal help om die blinde kolle in ons lewe te identifiseer,” sê MacMaster in ’n video wat saam met die strategie uitgereik is. “Krisisse bied aan ons geleenthede om ’n nuwe paadjie saam oop te kap.”

’n Covid-19-kernspan van die NG Kerk en die VGK in die Wes-Kaap het drie keer per week kontak vir strategiegesprek en terugvoering. Verteenwoordigers van beide kerke dien ook saam op ’n geestelike leiersforum wat weekliks met vier LUR’s van die Wes-Kaapse regering in gesprek is om samewerking en koördinering te bevorder.

  • Lees HIER meer oor die strategie en proses om aansoek te doen vir rampfondsondersteuning.