Job kan help met woordeskat bou vir geloofsworsteling

Met my hand op my hart deur Cas Vos
Uitgewer: Cordis Trust Publikasies, 2019
Resensent: Juanita Greyvenstein


Die boek Job is ’n literêre en teo­logiese skatkis wat die diepste van die mens se eksistensiële vrae aanspreek: Waar is God wanneer die regverdige ly? Baie min gelowiges beskik egter oor die vaardighede om hierdie Hebreeuse poësie te ontgin. ’n In-diepte verstaan van die konteks van die skrywer, verskillende teologiese strominge in die Ou Testament, sowel as ’n besondere vaardigheid in die vertaling van Hebreeuse poësie is nodig om iets van hierdie glans te kan raaksien.

Cas Vos slaag uitstekend daarin om die boek en die persoon van Job lewend te laat word. Met my hart op my hand is veelkantig, bestaande uit verskillende artikels wat populêre lesers inlei in die Wysheidsliteratuur. Dit sluit ook ’n perikoop-vir-perikoop kommentaar en ’n aantal verskillende hermeneutiese lense in, wat die besondere aktualiteit van hierdie boek in die 21ste eeu belig.

Terwyl die wêreld gebuk gaan onder die Covid-19-pandemie, is hier­die boek ’n waardevolle gespreksgenoot wat gelowiges kan begelei om met meer nuanse en groter beskeidenheid te praat oor die teenwoordigheid en die werk van God. Job se eerlike, rou woorde – wat hom teen alle vorme van kompromie en twee­de­handse troos verset – is ’n felle aanklag teen God. Hierdeur skep Job egter ’n spasie waarin moderne ge­lo­wiges ’n woordeskat vir geloofswor­steling kan ontwikkel.

Terwyl Vos die afstand tussen ons as moderne lesers en hierdie antieke literêre werk duidelik verantwoord, beskik hy oor die poëtiese vermoë om hierdie wêrelde ook in mekaar te laat vloei. Die laaste gedeelte van Met my hand op my hart is ’n versameling van gedigte – “fluisterings in God se oor” – wat ’n poëtiese vertaling van gedeeltes uit Job is. Dalk is die klag “In donker gehul” ook ’n sug wat ons vandag kan bid:
God is vir Job in donker gehul,
soos wortels wat in stilte drink.
Vriende se monde is met woorde gevul
wat die lig in en om hom verdig.
Uit sy verskeurde hart kom ’n moeë sug,
as God hom tog net nader wink.

Ds Juanita Greyvenstein is predikant by Maitland Gemeenskapskerk en VGK Maitland.