Wend e-kerk só aan

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Lodie Venter van Pretoria skryf:

Ons almal sien met groot afwagting uit na die heropening van ons eredienste.

Tog wil ek vra dat daar voortgegaan word met die aanlyndienste / e-kerk. Daar is vele geleenthede waar e-kerk met groot vrug aangewend kan word. Hier is enkele idees:

  1. Huisgodsdiens: Sondag se preek kan opgevolg word met ’n boodskap gedurende die week wat kan dien as ’n begin vir huisgodsdiens.
  2. Werk op Sondag: Daar is baie mense wat op Sondae moet werk en wat nie ’n kerkdiens kan bywoon nie – byvoorbeeld mediese personeel.
  3. Bybelstudie: Dit word reeds deur enkele gemeentes gedoen. ’n Boodskap word per video gestuur wat met notas per e-pos aangevul word.
  4. Jeug: Ons kinders doen dit elektronies. Dit is hulle wêreld en die beste metode om die jeug te bereik.
  5. Oordenking: Ek het gereeld die behoefte om weer na die erediens te luister. Die aanlyndienste maak dit moontlik om die preek te stop, ’n teksvers op te soek en dan verder te luister. Dit help ook om gedurende die week weer na die preek terug te gaan om weer te luister en gedagtes te orden.

Die aanlyndienste is vir ons gesin ’n positiewe verandering en ons hoop dat dit ’n permanente instelling van die kerk sal word.