Die Bybel: Hoop vir almal

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) is ’n missionale beweging met ’n eenvoudige en gefokusde visie: ’n Bybel vir elkeen! Die missie van die BSA is om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar. Dit word bereik deur die Bybel in alle tale te vertaal, dit in verskillende formate te publiseer en dit na alle uithoeke van Suid-Afrika te versprei.

Die Bybelgenootskap vorm deel van die wêreldwye netwerk van 150 Bybelgenootskappe wat saam die Wêreldbond van Bybelgenootskappe (United Bible Societies) vorm. Die Bybelgenootskap bestaan om die kerke van Suid-Afrika toe te rus om Gods Woord met ander te deel. Dit funksioneer in vyf streke in die land en is afhanklik van vrywillige bydraes om sy Christelike missie te vervul. Hoogtepunte om voor dankbaar te wees in die 200 jaar van bestaan van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1820-2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ons kommentaarbeleid

Lesersbydraes word goedgekeur voor dit verskyn en wel op grond van ons algemene gespreksriglyne wat kortweg as volg opgesom kan word: Meer lig as hitte. Verwag 'n vertraging tussen die instuur van jou kommentaar en die verskyning daarvan.