Amptelike nuus, 14 Augustus 2020

WES-KAAP

EMERITAAT

Ds Nadine Maletzki van die NG gem Alexanderbaai het haar akte van demissie ontvang op 29 Julie 2020. Dit is geldig vanaf 31 Julie 2020.

NOORDELIKE SINODE

RINGSITTING

Die 33ste gewone sitting van die Ring van Sesmylspruit vind op Maandag 31 Augustus 2020 om 18:00 plaas. Dit vind plaas in die vorm van ‘n “ZOOM” gesprek. (Ds Daniël de Vos, Ringskriba, 04.08.2020).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

Word 'n vriend van Kerkbode