Skrywer bied praktiese riglyne vir geloofsonderskeiding

Emigreer of bly – Is die gras werklik groener aan die ander kant?
deur Stephan Joubert
Uitgewer: Lux Verbi, 2020


Om te emigreer of te bly … dit is ’n vraag waaroor baie van ons in die laaste jare wonder. Dit is ook waarom ek Joubert se boek Emigreer of bly met opgewonde afwagting gelees het. In ’n mens se agterkop het jy natuurlik reeds die vermoede dat Joubert gaan sê dat God jou met ’n rede aan die suidpunt van Afrika geplaas het, dat jy hier ’n verantwoordelikheid en roe­ping het en hier moet bly.

Dit is egter nie wat Joubert doen nie. In sy eie woorde: “Hierdie boek wil nie vir jou voorskryf wat om te doen nie. Dit is jou lewe.” Hier word nie vinnige “one-size-fits-all” antwoorde gegee nie. Joubert wil eerder sy lesers help om na te dink oor die lewe en besluite, om op God se roete te bly – ry of bly, reeds gery of teruggekom. Dit is ook nie net sy stem wat gehoor word nie. ’n Hele afdeling van die boek word afgestaan aan ander se verhale en opinies – blyers, ryers en terugkommers.

Hy kyk eerlik en sober na die redes waarom mense (wil) gaan, asook die bestaande syfers rondom emigrasie. Op die ou end is dit egter ’n baie breër saak as bloot emigrasie wat op die tafel kom. Joubert praat oor die lewe – die sin van die lewe, die soeke na geluk, roeping, moraliteit, die goeie lewe, veiligheid.

Sy nadenke oor geluk alleen maak Emi­greer of bly die moeite werd. Joubert skryf ook uitgebreid oor veiligheid, op uit­dagende en inspirerende wyse, met ’n vars perspektief wat ’n mens selde in ge­sprekke oor emigrasie hoor. Die lens van moraliteit op die ry-of-bly-vraag help ’n mens om heel anders te dink oor jou keu­ses. Daarmee saam gee Joubert praktiese riglyne vir geloofsonderskeiding, wat elke persoon kan gebruik in hulle be­sluitnemingsproses. Die gedag­tes oor roe­ping is bevrydend en bemagtigend.

Uiteindelik is Emigreer of bly ’n boek oor geloof, oor die lewe voor God. “As jy nie gereeld by die Here se voete tot rus kom nie, sal jy nooit blywende rus of geluk vind nie. Geen plek op aarde sal jou ooit tevrede stel nie. Eers wanneer jou hart tot bedaring gekom het en die kruis ’n rusplek op jou skouers gevind het, kry jy rus vir jou siel. Dan neem jy nie jou besluite vanuit donker plekke of negatiewe emosies nie. Dan het jy vrede in die Here, vrede met jouself en vrede met alles wat jy moet doen met jou enigste lewe.” En dan kan jy self besluit: emigreer of bly?

Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant in Port Elizabeth.

Word 'n vriend van Kerkbode