Waardige boek oor asemro­wen­de onderwerp

Grace upon grace: Reflections on the meaning of life deur Johan Cilliers
Uitgewer: African Sun Media, 2020


Wanneer ons op 31 Oktober die Reformasie vier, gedenk ons onder andere die wonderlike geskenk van genade. Sola gratia. Nooit kan ons daaroor uitgepraat raak nie. Daar is altyd plek vir nog verwondering. In Grace upon grace speel Johan Cilliers dan ook op die verhoog waar sy lig nog altyd die helderste skyn – die nadenke oor genade.

In hierdie werk praat estetika saam. Elke konsep word belig met ’n kuns­werk. Tussen elke hoofstuk is daar ’n oordenking wat die konsepte weer op ’n ander manier toelig.

Cilliers gebruik 1 Korintiërs 13:12 (Nou kyk ons nog in ’n dowwe spieël en sien ’n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken) om die betekenis van die lewe – en genade – te ondersoek.

Genade is eerstens om te weet dat jy nie ten volle weet nie. Hier praat Cilliers onder andere oor ongesonde se­ker­heid en wat hy selfs wil noem “homi­letiese megalomanie”. Genade is open­heid, verwagting, gereedheid om in misterie ingeneem te word.

Tweedens is genade om te weet dat jy eendag ten volle sál weet. Hierdie wete dat daar iets meer is, iets hierna, help ons om die moeilikhede van die lewe te hanteer. Ons kry egter hier reeds kykies in die ewigheid, terwyl ons ingeneem word nie net in die toekoms in nie, maar in Christus se lewe in.

Dan is genade ook om te weet dat God ons ten volle ken. God is groot genoeg om klein genoeg te wees om be­lang te stel in ons alledaagse, kleinste sake. Tog word ons verantwoordelikheid nie uit ons hande geneem nie, maar ingetrek in God se plan.

In die laaste hoofstuk bring Cilliers alles saam en kom tot ’n paar gevolg­trekkings. So herinner hy die leser dat die wete dat ons nie alles weet nie, ons oproep tot ’n dieper sensitiwiteit wanneer ons oor mense praat en nederigheid wanneer ons oor God praat.

Grace upon grace is ’n mooi boek, ’n waardige bydrae oor die asemrowende onderwerp. Soos die genade is dit egter nie ’n maklike boek om te lees nie. Dit is ’n werk wat jy oor en oor moet lees, moet herkou, laat insink, weer bedink en keer op keer na terugkeer. Soos die genade.

  • Ds Rethie van Niekerk is predikant in Port Elizabeth.