Voort met die gay-kwessie?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Stef Skeen van Durbanville skryf:

Die kernvraag wat die burgerlike samelewing en die lidmate dringend van die kerk vra en wat deur die kerk eerlik beantwoord moet word, is: Is homoseksualiteit sonde of nie? Is dit ’n oortreding van die wet van God of nie? Die antwoord hierop kan net gevind word by God self, in sy Woord, die Bybel! Daar is minstens sewe gedeeltes wat hard en duidelik deur God ’n antwoord gee op die vraag. Dit kom voor in die Ou Testament en die Nuwe Testament:

  1. In Levitikus 18 en 19 staan daar: Jy mag nie ’n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is ’n afstootlike sonde. Twee mans wat seksueel verkeer, doen ’n afskuwelike sonde. Hulle verdien die dood.
  2. Oor Sodom: Genesis 19:4 sê: Voor Lot gaan slaap het, het die mans oral uit die stad, oud en jonk, die hele klomp, Lot se huis omsingel en gesê: Waar is die mans wat vanaand na jou gekom het? Bring hulle uit. Ons wil geslagsgemeenskap met hulle hê (Lees verder Genesis 19:6-22). 23: Net toe die son opkom … het die Here swael en vuur … uit die hemel laat reën op Sodom en Gomorra en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring.
  3. Rigters 19:16-23 sê oor ’n Leviet en ’n ou man: Die mense het geëet en gedrink. Toe omsingel ’n klomp straatboewe die huis en sê: Bring die man uit jou huis. Ons wil geslagsgemeenskap met hom hê!

Lees Romeine 1:24 en volgende verse: God gee hulle aan die drange van hulle harte oor sodat hulle hulle liggame onder mekaar onteer … hulle vroue verander die natuurlike omgang in teennatuurlike omgang.

Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met vroue en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelike dinge met mans en bring oor hulleself die verdiende straf vir hulle perversiteit.

1 Timoteus 1:9: Die wet is bedoel vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, godeloses en sondaars … mense wat homoseksualiteit be­oe­fen en hulle doen wat met die gesonde leer in stryd is.

1 Korintiërs 6:9: Weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Geen onsedelikes, egbrekers, of men­se wat homoseksualiteit beoefen sal deel kry aan die koninkryk van God nie.

En so was party van julle ook. Maar julle het julle sondes laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus.

Wie sê hy het nog nooit ’n gay mens gekry wat hom bekeer het nie? God kan! Laat ons daaroor juig en bly wees.

In die lig van hierdie sewe Skrif­dele is dit duidelik: Homoseksualiteit is sonde. As die sinode dit ook duidelik sê, praat hy maar net God na, dit is nie die sinode wat dit so sê nie. Brief verkort – Red.

Word 'n vriend van Kerkbode