Amptelike nuus, 27 November 2020

NG KERK

Beroep: Prop Jan Mari du Toit na Mootvallei; ds John Holtzhausen van Amalia na Klawer; dr Retha Kruidenier na Mootvallei; ds Hermias Hendrik Nortier van Laingsburg na Eendrag; ds PG Scholtz (emeritus) van Durbanville-Berg­sig na Prins Albert (Wes-Kaap) vir ’n termyn van drie jaar; ds M van Niekerk van Somerstrand na Blou­waterbaai Familiekerk; ds Leon Jacobus Venter, voorheen Hoof- Uitvoerende beampte by Bybel-Media na Graafwater; dr Philip Venter (emeritus) na Calitzdorp vir ’n termynbepaalde pos vir twee jaar; prof Cas Wepener na Stellenbosch met opdrag Teologiese Opleiding (Dosent in Praktiese Teologie).

AANVAAR: Ds Rupert de Koning van Meerensee, Richardsbaai, na Montagu; ds John Holtzhausen van Amalia na Klawer; ds Johan Orsmond van Somerset-Oos na Riviersonderend; Prop Morne Jacobs na Paardekraal-Monument; ds PG Scholtz (emeritus) van Durbanville-Bergsig na Prins Albert (Wes-Kaap) vir ’n termyn van drie jaar; ds Christo Swarts van Mariental, Namibië na Schweizer-Reneke; ds MR van Niekerk van Somerstrand na Blouwaterbaai Familiekerk; dr Diederick Johan­nes (Dirk) Venter van Swartruggens na Vrede; ds Leon Jacobus Venter, voorheen Hoof- Uitvoerende beampte by Bybel-Media na Graafwater; ds Kobus Vermeulen van Virginia na Douglas.

ALGEMENE SINODE

EMERITAAT

Hiermee word kennis gegee dat Lourens Christiaan Geldenhuys op 30 November 2020 geëmeriteer het vanuit die diens van die Algemene Taakspan van die NG Kerk vir Bybelvertaling.  Sy afskeidspreek het plaasgevind  op 13 Desember 2020 vanuit NGK Kenridge gemeente, Bellville. (Ds Wouter Olivier, skriba).

WES-KAAPLAND

BEVESTIGING

Prof Cas Wepener word op Sondag 29 November 2020 tydens die erediens in die NG gem Moedergemeente Stellenbosch bevestig. (Leana McLean, Kantoorbestuurder, 27.11.2020).

BEVESTIGING

Ds Leon Jacobus Venter word op Saterdag, 30 Januarie 2021 in die NG gem Graafwater bevestig. Sy intreepreek vind Sondag, 31 Januarie 2021 plaas. (Henriëtta Engelbrecht, Skriba, 23.12.2020).

BEVESTIGING

Ds John Holtzhausen op Sondag, 7 Februarie 2021 in die NG gem Klawer bevestig. (Helene Greig, Skriba, 01.12.2020).

OOS-KAAPLAND

BEVESTIGING

Kerkbode het verkeerdelik geskryf dat ds Luané McLachlan op Sondag 8 November 2020 in die Aberdeen-gemeente bevestig is. Sy is deur ds Abé Beyers van Aberdeen by Murraysburg-gemeente bevestig. Ons is jammer oor die fout. – Red. (Renée Swanepoel, Skriba, 12.11.2020).*

NOORD-KAAP

EMERITAAT

Ds Daniel Gerber van Douglas-gemeente het op 30 November 2020 geëmeriteer. Akte van emeritaat is op 29 November tydens die erediens aan hom oorhandig deur ds Christo de Witt namens die Ring van Griekwastad. (Hannelie Ollewagen, Ringskriba, 30.11.2020).

KWAZULU-NATAL

BEVESTIGING

Ds Annatjie Steyn het die beroeping na NGK Pietermaritzburg-Noord aanvaar. Sy is op 8 November 2020 in die gemeente bevestig. (Elizma Roselt, Saakgelastigde, 02.11.2020).

SINODESITTING

Die ses-en-negentigste sinodesitting van die NGK in KZN word beplan vir 16-18 Maart 2021 by NG Hayfields, 51 Dryden Road Hayfields, Pietermaritzburg 3201. (Ds Marlize Malherbe, Skriba, 10.12.2020).

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Dr PJ van Jaarsveld het sy Akte van Emeritaat ontvang tydens ’n ringsitting te Viljoenskroon op 5 Oktober 2020. Dit is aan hom oorhandig deur dr Hannes Els, voorsitter van die Ring van Vals­rivier. NG Bothaville het hom aangestel in ’n kontrakpos vir nog ’n verdere jaar. (Dr Suzanne van der Merwe, Ringskriba, 05.11.2020).

GOUDLAND

BEVESTIGING

Prop Morne Jacobs tree op 1 Februarie 2021 in diens van die NG gem Paardekraal-Monument. (Annatjie Hughes, Saakgelastigde, 11.01.2021).

NOORDELIKE SINODE

EMERITAAT

Ds Christo Jansen van Vuuren van die NG gemeente Sesmylspruit emeriteer op 31 Desember 2020 na die toepassing van Kerkorde (2019) artikel 12.7.3. ’n Akte van Demissie met Emeritaat is op Sondag 8 November 2020, met inwerkingtreding op 31 Desember 2020, tydens ‘n erediens aan hom oorhandig. (Ds DB de Vos, Skriba: Ring van Sesmylspruit, 17.11.2020).

HOËVELD

EMERITAAT

Ds Christo Brümmer van die NG gem Norkempark het op 30 November 2020 emeritaat aanvaar. (Liezl Barnard, Skriba, 30.22.2020).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

Word 'n vriend van Kerkbode