Sterftes: ’n Predikant-kunstenaar, vier leraars en ’n Kerkbode-medewerker

Ds Marius Lourens (64) sterf op 4 Desember 2020 na ’n kort siekbed aan Covid-19 in Port-Elizabeth. Hy was die afgelope 33 jaar predikant van die NG gemeente Vanstadensrivier, ’n vriendelike, saggeaarde en liefdevolle predikant. Hy was lief vir skilder- en beeldhoukuns en trap as kunstenaar-leraar diep spore. Marius is op 23 September 1956 gebore op Robertson en word as plaasseun groot, want sy ouers boer. Hy matrikuleer in 1974 op Worcester en studeer op Stellenbosch waar hy die BA-graad verwerf en toegang kry tot die Kweekskool waar hy einde 1986 gelegitimeer word. In die Eikestad is hy voorsitter van die Sendingweek en leef sy talent in kuns en musiek uit. Hy word op 12 Junie 1987 met handoplegging in die NG gemeente Vanstandensrivier ontvang en bevestig, waar hy ’n leeftyd lank die Here as leraar in Port-Elizabeth dien. Hy verwerf in 1977 aan die Kaapstadse Technikon die Diploma in Grafiese Ontwerp met onderskeiding. As musikus hou hy in April 2020 ’n klavierkonsert ter nagedagtenis van die Covid-19-sterfgevalle, sonder om te weet dat hy voor Kersfees die einste stryd teen Covid-19 sal voer en verloor. Hy word oorleef deur sy vrou Mariana en drie kinders.

Ds Andries van Heerden (89) is op 12 Desember 1930 gebore te Belfast waar sy ouers boere is. In 1937 begin sy skoolloopbaan te Weltevrede plaasskool en hy matrikuleer in 1948 aan die Hoërskool Belfast. Hy voel geroepe vir die sending en studeer aanvanklik op Wellington en later te Potchefstroom waar hy die BA-graad verwerf. Hierna is hy student aan die Teologiese Seminarium te Stellenbosch en word einde 1957 gelegitimeer. In 1958 word hy sendeling op Witrivier en vertrek in 1960 na Mtubatuba in Noord-Zoeloeland. In 1965 word hy leraar van die NG gemeente Victoria-Wes en in 1969 van die gemeente Rietkuil. Sy pad loop in 1973 na die gemeente Piet Potgietersrus en in 1978 na die gemeente Ermelo-Oos. In 1981 word hy die eerste PSD van die Sinode Oos-Transvaal en aanvaar in 1989 sy emeritaat. In 1993 verhuis die egpaar na Stilbaai en die egpaar is in die laaste paar jaar inwoners van Huis Stilbaai. Hy sterf op 11 Desember 2020 ’n dag voor sy 90ste verjaarsdag en ’n herinneringsdiens word deur ds Maans van Lill in Huis Stilbaai gehou. Hy word oorleef deur sy vrou Marie en sewe kinders. Ds Andries van Heerden het diep spore in die NG Kerk getrap en word onthou vir sy liefdesywer in diens van die Meester.

Ds Neels Lamprecht (90) sterf op 17 Desember 2020 en daar word tydens ’n aanlyndiens in die gemeente Bellville-Uitsig van hom afskeid geneem. Hy was ’n opregte mens en dinamiese predikant van die NG Kerk. Met ds Neels se charisma en dinamiese prediking kon hy daarin geslaag om ’n gemeente in wonderlike koinonia bymekaar te hou en te bly inspireer. Cornelis Johannes Lamprecht is op 28 Augustus 1930 gebore op Philippolis. Na matriek studeer hy aan die UOVS in Bloemfontein, verwerf die BA-graad, is vanaf 1952 student aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch en word einde 1955 as proponent gelegitimeer. In 1956 word hy leraar van die NG gemeente Suid-Rand in Johannesburg en in 1960 van die gemeente Knysna. Hy vertrek in 1964 na die gemeente Germiston-Suid, waar hy ’n geseënde dekade beleef. In 1974 word hy studenteleraar in die gemeente Universitas in Bloemfontein, waar hy diep spore in die harte van studente trap. In 1978 word hy die PSD vir Ampsbediening in die Kaapse Kerk en aan die begin van 1982 word hy leraar van die gemeente Bellville-Uitsig tot in 1993 met sy emeritaat. Na sy aftrede woon hulle op Stellenbosch en verhuis enkele jare gelede na ’n aftreeoord in Stellenberg waar hy op 17 Desember 2020 sterf. Hy laat sy vrou Zonia en vier kinders agter. ’n Seun ds Niekie, was in Pretoria-Oos en is tans afgetree op Knysna. Die een dogter Philna is getroud met ds Carel van Wyk van Suider-Paarl, en dan is daar ook Elmari en Suzette.

Kerkbode-medewerker sterf

Ds Francois Preiss (55) sterf op 16 Desember 2020 in Brackenfell na ’n kort siekbed. Francois Johannes Preiss is op 13 September 1965 gebore in Pinelands. Sy ouers verhuis na Tiervlei en later na Goodwood, waar hy opgroei en in 1983 matrikuleer aan die Hoërskool JG Meiring. In 1982 neem hy in die destydse Transvaal aan ’n redenaarskompetisie deel waar Casper de Vries eerste kom en Francois ’n tweede plek behaal. Hy voel geroepe om predikant te word en studeer op Stellenbosch waar hy die grade BA en BTh verwerf. Einde 1989 word hy gelegitimeer en na sy diensplig werk hy tydelik op Fraserburg, Eendekuil en Heidekoppie. Die NG gemeente Heidekoppie beroep hom en hy is van 1992 tot 2005 vaste leraar en van 2007 tot 2018 in ’n termynpos. Ds Francois word beskryf as ’n evangelis wat diep spore in die kerklike lewe trap. In 2018 breek ’n nuwe seisoen in sy lewe aan toe Francois Preiss betrokke raak in leierskapsopleiding by House of Learning. In 2019 skryf Francois in Kerkbode oor narsisme in die gemeente en doen aanbevelings wat kosbaar is vir die kerk. Hy was nie gesond nie en na ’n hartomleidingsoperasie het hy nooit volkome herstel nie. Hy was nooit getroud nie en word oorleef deur sy vader Alwyn Preiss (90) en suster Anita Vermeulen. ’n Gedenkdiens vind op 23 Desember 2020 plaas in die NG gemeente Heidekoppie.

Ds Gert Reinecke (83) sterf op 6 Januarie 2021 te Murrayfield in Pretoria. Gert Hendrikus Reinecke is op 22 Oktober 1937 gebore te Wolmaransstad waar sy vader as polisieman werk. Hy begin in 1945 in Potchefstroom met sy skoolopleiding en matrikuleer in 1952 aan die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria. Hy voel geroepe om predikant te word en studeer aan Tukkies waar hy die BA- en BD-grade verwerf en word einde 1961 as proponent gelegitimeer. Hy word in 1962 leraar van die gemeente Kemtonpark-Noord en in 1967 van die gemeente Sesmylspruit, waar hy betrokke is by die bou van ’n kerkgebou en kerksaal. Sy pad loop in 1972 na die gemeente Klerksdorp-Oos en in 1976 na die gemeente Skuilkrans in Pretoria. In dié tyd verloor hulle ’n seun Gerrit, ’n traumatiese ervaring vir die gesin. In 1985 word ds Gert Reinecke leraar van die gemeente Pierre van Ryneveld, waar hy met oorgawe werk tot in 1998 met sy emeritaat. Ds Gert is van 1995 tot 1990 ’n Suid-Afrikaanse tennisskeidsregter, ’n taak wat hy met groot regverdigheid verrig het. Alhoewel sy gesondheid die laaste paar jaar baie agteruitgegaan het, bly hulle tot met sy dood woon in hulle huis te Murrayfield. Hy word oorleef deur sy vrou Ina en twee kinders, Anelda en Dewald.

Ds Petré Theron (87) sterf op 7 Januarie 2021 in Mosselbaai na ’n kort siekbed. Petré Theron is op 10 Desember 1933 gebore te Potchefstroom. Sy oupa en vader boer op Kameelpan in die distrik Christiana. Hy matrikuleer in 1952 te Potchefstroom en na sy BA-graad aan die Pukke, werk Petré ses jaar lank in die staatsdiens. In 1964 vertrek hy na Stellenbosch, studeer aan die Kweekskool en word einde 1967 as proponent gelegitimeer. Hy aanvaar ’n beroep na die gemeente Hennenman, waar hy in 1968 bevestig word en groot vreugde beleef tussen die boere en lewendige kerkgemeenskap. In 1972 word hy leraar van die gemeente Aurora, ’n liefdesgemeenskap in die Sandveld. Hier het hulle die wonder beleef van blomme oral waar jy kyk: wit, oranje en geel gousblomme wat die hele wêreld bedek. In 1975 aanvaar ds Petre ’n beroep na die gemeente Mondeor in Johannesburg, ’n stadsgemeente met sy eie uitdagings wat hy met wysheid hanteer. Met sy liefdevolle geaardheid en positiewe ingesteldheid, bou hy brûe oor afgronde in die Here se koninkryk. In 1995 na sy aftrede bly die egpaar woon in Mondeor, waarna die egpaar in 2000 verhuis na Danabaai naby Mosselbaai. Hier woon hulle twintig jaar lank, dien die Here en geniet die see en rustigheid van aftrede. Hulle dogter Ida is binne reikafstand, die hartklop van die kerkkantoor van die gemeente Danabaai. Hy word oorleef deur sy vrou Kobie en ses kinders, wat hom die oorstap gun na die Vaderhuis na ’n leeftyd van koninkryksdiens.

– Gerdrie van der Merwe

Word 'n vriend van Kerkbode