Amptelike nuus, 29 Januarie 2021

NG KERK

Beroep: Dr Retha Kruidenier en prop Jan Mari du Toit na Mootvallei; prop Morne Jacobs vanaf Eldoraigne Familiekerk na Paardekraal-Monument; prop Jacobus Adriaan Maass na Swartland, Malmesbury; ds Q Scholtz van Klerksdorp-Doringkruin na Oudtshoorn-Park; ds Kobus Vermeulen van Virginia na Douglas.

AANVAAR: Ds Rupert de Koning vanaf Meerensee, Richardsbaai, na Montagu; ds Christo Swarts van Mariental, Namibië na Schweizer-Reneke; dr Philip Venter (emeritus) na Calitzdorp.

WES-KAAPLAND

BEVESTIGING

Prof Cas Wepener is beroep as gekoppelde predikant na Stellenbosch Moedergemeente met die opdrag Teologiese Opleiding (Dosent in Praktiese Teologie). Prof Wepener is op 29 Nov 2020 tydens die ere­diens bevestig. (Leana McLean, Kantoorbestuurder, 26.11.2020).

Ds John Holtzhausen van Amalia het die beroep na Klawer aanvaar. Sy bevestiging sal plaasvind DV op Sondag, 7 Feb 2021. (Helene Greig, Skriba, 01.12.2020).

Ds PG Scholtz (emeritus) van die NG Kerk Durbanville-Bergsig het die beroep na die NG Kerk Prins Albert aanvaar vir ‘n termyn van drie jaar. (Adele Hattingh, Skriba, 08.12.2020).

Ds Leon Jacobus Venter het die beroep na NG Kerk Graafwater aanvaar. Volgens beplanning sal hy op Saterdag, 30 Jan 2021 bevestig word. Sy intreepreek vind plaas op Sondag, 31 Jan 2021. (Henriëtta Engelbrecht, Skriba, 23.12.2020).

EMERITAAT

Ds Lourens Christiaan Geldenhuys het op 13 Des 2020 sy emeritaat ontvang vanuit NG Kerk Kenridge. (Ds Wouter Olivier, Skriba, 08.12.20).

OOS-KAAPLAND

BEVESTIGING

Kerkbode het verkeerdelik geskryf dat ds Luané McLachlan op Sondag 8 November 2020 in die Aberdeen-gemeente bevestig is. Sy is deur ds Abé Beyers van Aberdeen by Murraysburg-gemeente bevestig. Ons is jammer oor die fout. – Red. (Renée Swanepoel, Skriba, 12.11.2020)

NOORD-KAAPLAND

EMERITAAT

Ds Daniel Gerber van Douglas-gemeente het op 30 Nov 2020 geëmeriteer. Sy akte van emeritaat is op 29 Nov 2020 tydens die erediens aan hom oorhandig deur ds Christo de Witt, namens die Ring van Griekwastad. (Hannelie Ollewagen, Skriba, 30.11.2020).

KWAZULU-NATAL

KENNISGEWING

Die ses-en-negentigste sinodevergadering van die NG Kerk in Kwazulu-Natal word beplan vir 16-18 Maart 2021 by NG Hayfields, Drydenweg 51, Hayfields, Pietermaritzburg 3201. (Ds Marlize Malherbe, Skriba, 10.12.2020).

GOUDLAND

BEVESTIGING

Ds CJ Schoeman het die beroeping na NG Kerk Delareyville-Oos aanvaar. Hy is op 6 Des 2020 in die gemeente bevestig. (Jacomien Pretorius, Saakgelastigde, 21.12.2020).

Prop Morne Jacobs het die beroep na NG Kerk Paardekraal-Monument aanvaar. Hy tree op 1 Fe­bruarie 2021 in diens van die gemeente. (Annatjie Hughes, Saakgelastigde, 11.01.2021).

HOËVELD

EMERITAAT

Hiermee word kennis gegee dat ds Christo Brümmer van die NG gem Norkempark op 30 Nov 2020 emeri­taat aanvaar het. (Liezl Barnard, Skriba, 30.11.2020).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

Word 'n vriend van Kerkbode