Amptelike nuus, 19 Maart 2021

NG KERK

BEROEP: Ds Christoffel Jacobus du Raan van So­merset-Oos na Petrus Steyn, ds Renier Lourens van Neilersdrift na Tadcaster; ds Marietjie Steyn van Bloubergstrand na Kaapstad – Groote Kerk; ds JJ (Cobus) Swanepoel van Goodwoodpark na De Tyger; prop Cornelius (Neels) van Rooyen van Harrismith na Klerksdorp-Suid.

AANVAAR: Ds Tiesie de Coning na kerksondermure; ds Jannie Engelbrecht na Riebeek-Wes; prop (Prof) LOK Lategan na die Bloemheuwel as tentmakerleraar; dr Sebastiaan van Dyk van Lux Mundi na Kempton-Kruin; prop Cornelius (Neels) van Rooyen van Harrismith na Klerksdorp-Suid.

WES-KAAPLAND

EMERITAAT

Ds Stephanus Jacobus Bredenhann van Parow-gemeente het op 28 Februarie 2021 geëmeriteer. Sy akte van emeritaat is op 28 Februarie 2021 tydens die erediens aan hom oorhandig deur ds Johan J van der Merwe namens die Ring van Tygerberg. (Geraldine Smit, Saakgelastigde,10.03.2021).

NOORD-KAAPLAND

EMERITAAT

Ds Johan Oosthuizen van NG gem Tadcaster se Akte van Emeritaat is op 29 Nov 2020 tydens die erediens aan hom oorhandig deur ds Martin Coet­zer van die Hartswater-gemeente. (Pieter Nel, Skriba, 03.03.2021).

KWAZULU-NATAL

KENNISGEWING

Die 96ste sinodevergadering van KZN vind plaas vanaf Maandag, 24 Mei 2021 tot Woensdag, 26 Mei 2021. (Marlise Meter, 01.03.2021).

SINODESITTING

Die beplande datum (16-18 Maart) vir die sinodesitting van KZN, is weens die Covid-19-pandemie geskuif na Maandag 24 Mei tot Woensdag 26 Mei 2021 by die NG Kerk Hayfields in Pietermaritzburg. Registrasie begin om 08:30. (Marlize Malherbe, Skriba: Sinode van KZN, 09.03.2021).

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Dr DJ Venter, voorheen van NG gem Swartruggens, is op 28 Feb 2021 deur ds JG van der Watt (Org) bevestig in die NG gem Vrede. (Carin van Aswegen, Skriba, 02.03.2021).

BEVESTIGING

Prop (Prof) LOK Lategan het die beroep na die NG Gemeente Bloemheuwel as Tentmakerleraar aanvaar. Hy is op 7 Maart 2021 georden en bevestig in die gemeente. (Marieta de Ru, Saakgelastigde, 03.03.2021).

GOUDLAND

EMERITAAT

Ds RM Gilfillan van NG gem Coligny emeriteer op 31 Maart 2021. Sy akte van emeritaat sal op 28 Maart 2021 tydens die erediens aan hom oorhandig word. (Ds GSM Enslin, Skriba, 04.03.2021).

BEVESTIGING

Prop Cornelius (Neels) van Rooyen word op 7 Maart in die NG gem Klerksdorp-Suid bevestig. (Marinda van Rensburg, Saakgelastigde, 09.03.2021).

Word 'n vriend van Kerkbode