Amptelike nuus, April-Mei 2021

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEP: Ds JA Burger van Wonderboom-Suid na Ohrigstad; dr SI Cronjé van Riviera-Jakaranda na Lynn­­wood; ds GJ Hattingh van Sanddrift na Meyerspark; prop Santel Malanna Empangeni; dr André Oostuizen na Tarkastad; ds Jorina Redelinghuys van Sasolburg-Fontein na Krugersdorp-Noord; prop Elizabeth Petronella Sassenberg na Overkruin; ds Nati Stander van Witrivier na George-Bergsig; dr Jacobus Stephanus Petrus Uys na Laingsburg as brugleraar; ds Johan Janse van Rensburg van Wierdapark-Suid na Jeffreysbaai; ds Wilhelmus Hendrikus van Zyl na Edenburg; ds Riekie Wilken na George-Suid.

AANVAAR: Ds JA Burger van Wonderboom-Suid na Ohrigstad; dr SI Cronjé na Lynnwood; ds Marietjie Steyn van Bloubergstrand na Kaapstad – Groote Kerk; ds JJ (Cobus) Swanepoel van  Goodwoodpark na De Tyger; ds JF van Heerden van Swellendam na Kuruman.

WES-KAAPLAND

BEVESTIGING

Ds PG Scholtz het op 30 Sep 2020 geëmeriteer. Hy is intussen beroep na die NGK Prins Albert en het op 7 Feb 2021 diens aanvaar. Vanweë die Covid-beperkings is hy op 2 Apr 2021 in die Prins Albert-gemeente bevestig. (Ds PG Scholtz, leraar, 12.04.2021).

Ds Quintes Scholtz, voorheen van NG Doringkruin, Klerksdorp, is op 11 Apr 2021 deur ds Jannie Fourie bevestig in die NG gem Oudtshoornpark. (Gezina Potgieter, Skriba, 14.04.2021).

Ds Riekie Wilken is op Sondag 9 Mei 2021 in ’n vastetermynpos by NG George-Suid deur ds Johann Winterbach bevestig. (Tillie Nel, Administratiewe Beampte, 27.05.2021).

EMERITAAT

Ds Frederik Jacobus Smit van die NG gem Albertinia emeriteer op 30 Apr 2021. (Quintin Nel, Ringskriba, 06.04.2021).

Ds Jannie Fourie van NG gem Oudtshoornpark se Akte van Emeritaat is op 28 Maart 2021 tydens die erediens aan hom oorhandig deur ds André Orffer, namens die Ring van Oudtshoorn. (Gezina Potgie­ter, Skriba, 14.04.2021).

Ds MH le Roux van NG gem Albertinia emeriteer op 31 Julie 2021. (Quintin Nel, Ringskriba, 27.05.2021).

NOORD-KAAPLAND

BEVESTIGING

Ds Francois Alwyn Fouché is op 11 Apr 2021 bevestig in Upington Moedergemeente deur ds BJ Booysen. (Elna Theron, Skriba, 30.03.2021).

Ds Leonie Pistorius is as leraar in die NG Kerk Upington-Wes op Sondag 18 Apr 2021 bevestig . (Elna Theron, 19.04.2021).

Ds Kobus Vermeulen is op Sondag 4 Apr 2021 bevestig in die NG gem Douglas. (Suretha Meintjes, 06.04.2021).

EMERITAAT

Ds JPL Mostert emeriteer op 30 April 2021. Die akte van bevestiging van die emeriaat is op Sondag, 18 April 2021 aan ds Mostert oorhandig. (Ds Ensie Enslin, Ringskriba, 19.04.2021).

KWAZULU-NATAL

SINODESITTING

Weens die COVID-19-regulasies is besluit om ’n Prioriteitsinodevergadering te hou, wat sal plaasvind op Dinsdag 25 Mei (registrasie en verversings vanaf 08:30 en opening om 10:00 in NG Hayfields se kerkgebou (nie meer NG Hayfields se saal nie) tot en met Woensdag 26 Mei wanneer die vergadering om 17:00 verdaag. (Marlize Malherbe, Skriba NGK IN KZN, 21.04.2021).

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Prop (Prof) LOK Lategan het die beroep na die NG gem Bloemheuwel as tentmakerleraar aanvaar. Hy is op 7 Maart 2021 georden en bevestig in die gemeente. (Marieta de Ru, Saakgelastigde, 03.03.2021).

EMERITAAT

Dr Jacobus Stephanus Petrus Uys die NG gemeente Frankfort het op 29 Januarie 2020 geëmeriteer. (Christof Cloete, 03.05.2021).

Dr Johannes Stephanus (Hannes) Els, het op Sondag 29 Mei 2021 sy emeritaat ontvang. Dr Els het sy Akte van Emeritaat reeds tydens die Valsrivier Ringsitting ontvang op Maandag 19 April 2021. Hy word ook voorts in ’n kontrakpos aangestel by NG Kroonstad-Suid, vir die volgende 18 maande. (Dr Suzanne van der Merwe, Ringskriba, 26.05.2021).

RINGSITTING

Die 26ste gewone vergadering van die Ring van Delareyville vind op Maandag 10 Mei 2021 te NG gem Ottosdal plaas. (Dr SJP Slabbert, Ringskriba. 15.04.2021).

NOORDELIKE SINODE

EMERITAAT

Ds DM (Danie) Ferreira emeriteer aan die einde van Mei 2021 by NG-Pretoria-Tuine. Die Akte van Emeritaat sal  DV op Sondag 23 Mei 2021 om 08:30 aan hom oorhandig word. (Marlia Rotteveel, Skriba, 17.05.2021).

Dr JD Kirkpatrick van Stellastraat-gemeente (Suidoos-Pretoria) het op 16 Mei 2021 sy Akte van Emeritaat ontvang. Hy bly aan in ’n kontrakpos. (E Scholtz, 19.05.2021).

HOËVELD

EMERITAAT

Dr Neels du Randt van NG Kempton-Hoogland het op 28 Feb 2021 geëmeriteer. Sy afskeidspreek het plaasgevind op 28 Feb 2021. (Jeanine Hepburn, Ringskriba, 11.03.2012).

BEVESTIGING

Prop Daniël Gerhardus Jordaan is op 11 Apr 2021 in die NG gem Norkempark bevestig. (Liezl Barnard, Skriba,13.04.2021).

OOSTELIKE SINODE

BEVESTIGING

Ds JA Burger word op 1 Junie 2021 in die NG gem Ohrigstad bevestig. (Saràhjòh Marais, Skriba, 31.05.2021).

Ds Christoffel Frans Jacobs, voorheen van die NG gem Lyttelton-Noord (Tentmakerspos), is op Sondag 25 April 2021 bevestig as voltydse leraar in die NG gem Komatipoort. Hy is bevestig deur ds Rinus Wasserman van Wierdapark-Suid. (Willem Nortjé, Voorsitter: Kerkraad, 2604.2021).

EMERITAAT

Ds Willem Johannes Nortjé van die NGK Komatipoort het op 31 Mei 2021 geëmeriteer. (Ria Pohl, Saakgelastigde, 12.03.2021).

Ds CJJ Muller van Pretoria-Oosterlig gemeente het op 31 Maart 2021 afgetree. (Rentia Bester, Bedryfs­hoof, 25.03.2021).
Dr Gavin Meistre van die NG gem Garsfontein emeriteer op 30 Apr 2021. (Neels van Heerden, Bedryfsbestuurder, 01.04.2021).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

Word 'n vriend van Kerkbode