Amptelike nuus, Junie 2021

  • Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za
  • Hierdie kennisgewings is op 29 Junie opdateer.

NG KERK

BEROEP: Ds Andre’ de Villiers van Kathu/Olifantshoek na Valleisig; dr Daniël de Wet van Stellenbosch-Wes as PSD: Missionale Begeleiding en Afrika Ekumene.

AANVAAR: Dr Daniël de Wet van Stellenbosch-Wes as PSD: Missionale Begeleiding en Afrika Ekumene.

WES-KAAP

EMERITAAT

Ds SC Bester ontvang sy Akte van Demissie by Emeritaat op 25 Julie 2021 by NG gem Worcester-Noord . Hy lewer sy afskeidspreek by dieselfde geleentheid. (Sulize van Deventer, Skriba, 26.06.2021).

Ds JJ van der Merwe van NG gem De Tyger het op 31 Mei 2021 geëmeriteer. Sy Akte van Emeritaat is op 30 Mei 2021 tydens die erediens aan hom oorhandig deur ds Stephan Bredenhann namens die Ring van Tygerberg. (S van Dyk, Skriba, 02.06.2021).

BEVESTIGING

Ds Marietjie Steyn is op Sondag 6 Junie 2021 as leraar by NG Kerk Kaapstad – Groote Kerk bevestig deur Dr Braam Hanekom. (Jaco de Villiers, Gemeentebstuurder, 21.06.2021).

Driaan Pretorius is op 13 Junie 2021 in die NG gem Piketberg as Diensleraar: Jeug- en Familiebediening bevestig. Die diens was waargeneem deur ds Martin Goosen. (Reinet Jonker, Skriba, 21.06.2021).

OOS-KAAP

EMERITAAT

Ds Johannes Willem Erasmus Esterhuysen het op 30 Mei 2021 sy emeritaat ontvang uit die NG Kerk Aliwal-Noord. (Corrie Nel, Skriba, 01.06.2021).

VRYSTAAT

RINGSITTING

Die 82ste vergadering van die Ring van Harrismith vind op 27 Julie 2021 te Vrede-Wes gemeente in Vrede plaas. (Ds FUO Ohlhoff, Ringskriba, 07.06.2021).

GOUDLAND

BEVESTIGING

Ds Stefanes Johannes Lodewickus Schoeman (voorheen van Prieska) word op 6 Junie 2021 in Ottosdal-Suid-gemeente bevestig. (Eumarie Zietsman, Saakgelastigde, 02.06.2021).

NOORDELIKE SINODE

BEVESTIGING

Ds Elané Sassenberg is op 6 Junie 2021 met handoplegging in die NG Gemeente Overkruin (Pretoria)  bevestig. (JBL Smit, Skriba, 14.06.2021).

OOSTELIKE SINODE

BEROEP AS DIENSLERAAR

Rayline Coetzee is deur Lux Mundi eenparig beroep op 31 Mei 2021 as Diensleraar vir haar huidige pos as Kinderwerker. Rayline is beroep vir “Jeug- en Familiebediening”. (Nelia Kotzé, 01.06.2021).

EMERITAAT

Ds Willem Nortjé van NG gem Komatipoort het op 1 Junie 2021 sy emeritaat ontvang. Sy afskeidsdiens het op 23 Mei plaasgevind. (Anru Liebenberg, Ringskriba, 15.06.2021).

Ds WIC Liebenberg van NG gem Meyerspark emeriteer op 30 Julie 2021. (Beryl de Coning, 21.06.2021).

Ds FL (Frans) Steenkamp van NG gem Witbank-Suid emeriteer op 30 Junie 2021. Sy afskeidspreek is op Sondag 27 Junie 2021 om 09:00. Hy ontvang ook sy Akte van Emeritaat ontvang op 27 Junie 2021. (Adri Lenting, 23.06.2021).

RINGSITTING

Die jaarlikse ringsitting van die Ring van Laeveld wat gehou sou word 16 Augustus 2021, nou geskuif word DV na Maandag 18 Oktober 2021, steeds te NG Wolkberg, Tzaneen. Die rede vir die skuif is vir almal se veiligheid terwyl ons tans ’n derde covid-golf beleef en dat ons graag fisies wil bymekaar kom ipv weer soos 2020 via Zoom ringsitting moet hou. (Francois Schwalb, 24.06.2021).

Word 'n vriend van Kerkbode