Amptelike nuus, Junie 2021

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

WES-KAAP

EMERITAAT

Ds JJ van der Merwe van NG gem De Tyger het op 31 Mei 2021 geëmeriteer. Sy Akte van Emeritaat is op 30 Mei 2021 tydens die erediens aan hom oorhandig deur ds Stephan Bredenhann namens die Ring van Tygerberg. (S van Dyk, Skriba, 02.06.2021).

OOS-KAAP

EMERITAAT

Ds Johannes Willem Erasmus Esterhuysen het op 30 Mei 2021 sy emeritaat ontvang uit die NG Kerk Aliwal-Noord. (Corrie Nel, Skriba, 01.06.2021).

VRYSTAAT

RINGSITTING

Die 82ste vergadering van die Ring van Harrismith vind op 27 Julie 2021 te Vrede-Wes gemeente in Vrede plaas. (Ds FUO Ohlhoff, Ringskriba, 07.06.2021).

GOUDLAND

BEVESTIGING

Ds Stefanes Johannes Lodewickus Schoeman (voorheen van Prieska) word op 6 Junie 2021 in Ottosdal-Suid-gemeente bevestig. (Eumarie Zietsman, Saakgelastigde, 02.06.2021).

OOSTELIKE SINODE

BEROEP AS DIENSLERAAR

Rayline Coetzee is deur Lux Mundi eenparig beroep op 31 Mei 2021 as Diensleraar vir haar huidige pos as Kinderwerker. Rayline is beroep vir “Jeug- en Familiebediening”. (Nelia Kotzé, 01.06.2021).

Word 'n vriend van Kerkbode