Daniël de Wet beroep as nuwe predikant in sinodale diens

Die Sinode van Wes-Kaapland het pas vir dr Daniël de Wet van NG Gemeente Stellenbosch-Wes beroep as predikant in sinodale diens (PSD) in die Diensgroep vir Getuienisaksie, berig VrydagNuus van 18 Junie 2021.

De Wet het voorheen gedien as predikant by gemeentes in Suider-Paarl, Durbanville-Bergsig en Knysna. Hy is sedert 2016 ’n leraar by NG Kerk Stellenbosch-Wes. Sy doktorsgraad het hy behaal in Ou Testament en is getiteld: “Wisdom and Ubuntu: A close reading of Proverbs 1 – 9 in dialogue with African Ubuntu”.

Hy is getroud met Elmien, ’n grafiese kunstenaar, en hulle het drie kinders Lisa, Daniël en Ami.

Die pos se fokus val op die missionale begeleiding van gemeentes en Afrika-ekumene. Daar is ook ’n aantal bestuursverantwoordelikhede aan die pos gekoppel, wat die volgende insluit:

  • Begeleiding van gemeentes in hulle missionale getuienisverantwoordelikheid.
  • Ondersteuning van vennootskappe met die NG Kerk se susterkerke in Zimbabwe, Mosambiek, Malawi, Nigerië en Kenia.
  • Administrasie en bestuur: begroting- en bestuursfunksies van die Gesamentlike Diensgroep vir Getuienisaksie.

Die PSD sal dus ten nouste saamwerk met die Diensgroepe Diaconia, Familie- en Jeug- asook Gemeentebegeleiding.

Word 'n vriend van Kerkbode