Amptelike nuus, September 2021

  • Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za
  • Hierdie kennisgewings is op 30 September opdateer.

NG KERK

BEROEP: Ds Thania Botha na Somerstrand as jeugleraar in ’n deeltydse onbepaalde termynpos; ds Kotie Marais van Brakpan-Noord na Senekal-De Rust; dr Nina Müller van Velden na Parke-gemeente (Kraaifontein) as tentmakerpredikant; dr Gavin Meistre van Garsfontein, Pretoria na Coligny; ds JJ Redelinghuys na Unitaspark vir twee jaar-vastetermynpos; ds Craig Salzmann van Hospitaalpark, Bloemfontein, na Heuwelsig, Bloemfontein.

AANVAAR: Ds JJ Redelinghuys na Unitaspark vir twee jaar-vastetermynpos; ds Egbert Steyn van Paterson na Goodwoodpark as brugpredikant; prop Adelle Swanepoel na Rant en Dal Prisma.

WES-KAAP

RINGSITTING

Die Ring van Kaap die Goeie Hoop hou op 14 September 2021 om 18:30 hulle jaarlikse ringsitting by die NG Gemeente Ysterplaat. (Scherlize van der Merwe, Ringskriba, 01.08.2021).

RINGSITTING

Die Ring van Somerset Wes hou op 28 Oktober 2021 om 17:00 hulle jaarlikse ringsitting by die NG Gemeente Suider-Strand. (Andre Westraat, Ringskriba, 21.09.2021).

RINGSITTING

Die 38ste gewone ringsvergadering van die Ring van Hanover vind op Dinsdag 05 Oktober 2021 om 08:30 by die NG Gemeente Hanover plaas. (Dr Henry Williams, Ringskriba, 23.09.2021).

BEVESTIGING

Ds AJ Small voorheen van Ballito Gesinskerk – NG Gemeente Noordkus  is op 5 September 2021 deur ds SD van Dyk bevestig in die NG Gemeente Parow-Panorama. (M Botha, Skriba, 06.09.2021).

EMERITAAT

Ds Christian Andries Cronje van die NG gemeente Worcester-Oos lewer sy afskeidspreek op Sondag, 28 November 2021 en emeriteer op 30 November. (Lana Brand, Skriba, 08.09.2021).

VRYSTAAT

AFTREDE

Dr Pieter van Jaarsveld het amptelik afgetree as leraar van Bothaville op 31 Julie 2021. Sy afskeidspreek sou op 4 Julie 2021 plaasvind, maar kon nie plaasvind nie, as gevolg van die veranderde inperkingsregulasies op daardie tydstip in Suid-Afrika. Hy en sy vrou het reeds op 6 Julie 2021 Bloemfontein toe getrek. Hy bly ook die moderator van die Vrystaat, tot en met die volgende sinodesitting. (Dr Suzanne van der Merwe, Ringskriba, 01.09.2021).

GOUDLAND

EMERITAAT

Ds Johannes Jacobus Redelinghuys van die NG gemeente Unitaspark emeriteer op 30 September 2021. Sy akte van emeritaat is op 12 September 2021 tydens die erediens aan hom oorhandig. (Caroline Thomas, Saakgelastigde, 14.09.2021).

RINGSITTING

Die 83ste vergadering van die Ring van Lichtenburg vind op 18 Oktober 2021 by NG Lig en Lewe plaas. Die vorige ringsitting is as gevolg van Covid-inperkings gekanselleer. (Ds GSM Enslin, Ringskriba, 22.09.2021).

NOORDELIKE SINODE

RINGSITTING

Die 83ste gewone sitting van die Ring van Pietersburg/Polokwane vind plaas op 17 Oktober 2021 om 16:00 te Pietersburg-Oos. (Ds Matie Horn, Ringskriba, 10.09.2021).

RINGSITTING

Die Ring van Pietpotgietersrus se 58ste gewone Ringsvergadering vind plaas by Hulp & Hoop Gemeenskapskerk op 11 Oktober 2021. (Ds Peet Venter, Ringskriba, 15.09.2021).

SAMESMELTING

Die 34 ste sitting van die Ring van Sesmylspruit het plaas gevind op Maaandag 23 Augustus 2021 te NG Gemeente Kerk-in-Suid. Tydens hierdie sitting het die ringe van Valhalla en Sesmylspruit saamgesmelt en staan nou bekend as die Ring van Sesmylspruit. Die volgende gemeentes is deel van hierdie nuwe ring:  Valhalla, Sesmylspruit, Eldoraigne, Wierdapark, Raslouw, Kerk-in-Suid, Rooihuiskraal, The Reeds. (Ds DB de Vos, Ringskriba, 14.09.2021).

OOSTELIKE SINODE

EMERITAAT

Ds Andre Fitzgerald van die NG gem Pretoria-Fae­rie Glen lewer op 24 Okt 2021 sy afskeidspreek, waartydens hy ook sy akte van emeritaat sal ontvang, geldig vanaf 1 Nov 2021. (Suzette Lategan, Gemeentekoördineerder. 07.09.2021).

BEVESTIGING

Ds Andre Cornelius de Villiers is op Sondag 12 September 2021 by Valleisig-gemeente deur ds Dewald Niemandt bevestig. (Johann Vermeulen, Gemeentebestuurder, 13.09.2021).

Word 'n vriend van Kerkbode