Amptelike nuus, November 2021

  • Hierdie kennisgewings is op 3 November opdateer.
  • Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK 

BEROEP: Ds Marinus Theron van Caledon na Stellenbosch-Wes, ds AJ Theunissen van Porterville na Oudshoorn (Dolerend), ds SMJ (Sarel) Dry van Greyling- stad na Warmbad-Wes, prop Jan Hendrik Coetzer van Durbanville na Vaalwater, dr Gavin Meistre van Garsfontein na Coligny, prop Natasha du Plessis na Luckhoff, prop Marthinus Jacobus Heymans na Marble Hall, ds DM (Danie) Ferreira (emeritus) na Pretoria-Tuine, dr JJ de Bruyn van Dundee-Suid na Warmbad-Wes, prop Dylan Allen van Kimberley-Vooruitsig na Bothaville, dr JJJ (Jaco) Putter van Pietersburg-Noord na Witrivier, ds Hannes Bezuidenhout van Pietersburg-Noord na Krokodilrivier, Brits, ds Ben (BD) Klut en ds Elise(HS) Klut van Melville Kruisgemeente na Winterton, ds Johannes Hendrik van Deventer van Silvertonkruin na Villiers

AANVAAR: Ds N van der Walt van Buffeljagsrivier na Paarlberg, ds SF Coetzee van Memel na Senekal, prop Jan Hendrik Coetzer van Durbanville na Vaalwater, prop Brits Janse van Rensburg van Aan-die-Berg na Harare

WES-KAAP

EMERITEER

Dr GJ van Deventer van die NG gem Mosselbaai het op 31 Okt 2021 geëmeriteer en op 24 Okt 2021 sy afskeidspreek gelewer (André Kritzinger, Skriba, 13.10.2021).

Ds John le Roux

Ds Johannes Hendrik  (John) le Roux van die NG gemeente  Kuilsrivier – Suid emeriteer op 30 Nov 2021. Die erediens waartydens ds Le Roux sy akte van demissie ontvang is op 28 Nov 2021 om 09:00 te Kuilsrivier – Suid (Ds BHJ du Pisanie, Ringsvoorsitter, 16.11.2021).

Ds Francois Petrus Naudé van die NG Gemeente Ladismith emeriteer op 31 Des 2021. Die akte van demissie by emeritaat word 28 Nov 2021 aan ds Naudé oorhandig tydens sy afskeidspreek (Quintin Nel, Ringskriba, 23.11.2021).

Dr Nicolaas Albertus Lodewyk Viljoen van Vredendal gemeente emeriteer op 28 Nov 2021. Sy akte van demissie by emeritaat is geldig vanaf 31 Jan 2022 (ds Karlien Becker, Ringskriba, 24.11.2021).

BEVESTIGING

Ds N van der Walt word op 23 Jan 2022 in die NG Kerk Paarlberg bevestig (Hannelie de Villiers, Skriba, 23.11.2021).

RINGSITTING

Die Ring van George het op 14 Nov 2021 te Outeniqualand gemeente vergader (JS van der Walt, Ringskriba, 04.11.2021).

NOORD-KAAP

BEVESTIGING

Prop Chrisna Jansen van Vuuren is op 14 Nov 2021 by Mafikeng gemeente deur prof Johannes Jacobus Knoetze bevestig as Diensleraar (Alta Pretorius, Administratiewe beampte, 16.11.2021).

RINGSITTING

Die sitting van die Ring van Mafikeng vind plaas op 26 Nov 2021 by NG gemeente Kameelboom (Alta Pretorius, Ringskriba, 16.11.2021)

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Ds JT Kemp is op 17 Oktober in ’n vastetermynpos in die NG gemeente Cornelia bevestig (Ds FUO Ohlhoff, Ringskriba, 02.11.2021).

Ds Floris Stephanus Welthagen is op 1 Oktober 2021 in die NG gemeente Odendaalsrus-Oos in ’n vastertermynpos aangestel (Deirdré Burger, Saak, 02.11.2021).

Natasha du Plessis is beroep na NG gemeente Luckhoff. Haar bevestiging vind plaas op 15 Jan 2022 en haar intreepreek op 16 Jan 2022.  Sy is tans by die Moedergemeente in Bronkhorspruit waar  sy onder leiding van dr T Erasmus uithelp.

HOËVELD

EMERITEER

Ds Lorinda Schoonwinkel van Southcrest gemeente lewer haar afskeidspreek op 26 Des 2021 om 09:00.  Sy emigreer en sal haar akte van demissie ontvang (Natalia Strydom, Konsulent, 22.11.2021).

OOSTELIKE

RINGSITTING

Die 19de sitting van die NG Kerk Oostelike Sinode vind plaas op 17 – 18 Nov 2021 by die gemeentesentrum van die NG Kerk Skuilkrans (FJ Retief, Uitvoerende Amptenaar , 12.10.2021).

Word 'n vriend van Kerkbode