Amptelike nuus, Desember 2021

  • Hierdie kennisgewings is op 10 Jan 2022 opdateer.
  • Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK 

BEROEP: Ds Barbara-Mari Jacobs van Lorraine na Sherwood, prop Lizl Botha na Helderberg, ds Jacobus Marthinus Roux van Odendaalsrus na Hospitaalpark, ds Elize Stander van Jacobsdal na Velddrif, ds Willie Rothman van Vanderbijlpark-Sentraal na Overkruin, ds JA Odendaal van Waterberg na Warmbad-Wes

AANVAAR: Ds Strydom Bruwer van Helderberg na Protestantse Kerk in Nederland Kudelstaart, prop Jeandre Slabbert na Villieria, ds Gerhard Enslin van Lichtenburg na Swakopmund

WES-KAAP

EMERITEER

Ds Strydom Bruwer van die NG gemeente Helderberg het sy akte van demissie ontvang op Sondag, 28 November 2021, tydens die erediens (Andre Westraat, Ringskriba, 02.12.2021).

BEVESTIGING

Ds Marinus Theron het die beroep na Stellenbosch-Wes aanvaar.  Sy intreepreek sal op 23 Januarie 2022 plaasvind (Michéle Erwee, Gemeentebestuurder, 10.12.2021).

Ds Marco Koch, tans by Eros, Windhoek, het die beroep na NG Tulbagh aanvaar. Hy word DV 30 Januarie 2022 bevestig in die gemeente (Tania Heyns, Skriba, 13.12.2021).

Ds Elsché Eygelaar (voorheen Constantia) sluit DV op 17 Januarie 2022 by die Strooidakkerk, Paarl aan.  Sy sal haar intreepreek lewer op 30 Januarie 2022 (Christel Oosthuizen, Skriba, 24.12.2021).

OOS-KAAP

BEVESTIGING

Dr HJ Prinsloo word op 23 Januarie 2022 in ’n vastetermynpos (18 maande) as leraar bevestig DV deur prof Francois Tolmie te NGK Grasvoëlkop (Port Elizabeth) (Dr HJ Prinsloo, 03.12.2021).

NOORD-KAAP

BEVESTIGING

Ds Etienne Marthinus (Stronkie) van Wyngaard is op 21 November 2021 bevestig in die NG gemeente Askham-Noenieput (Elna Theron, 10.12.2021).

KWAZULU-NATAL

BEVESTIGING

Prop Ernst Karl Gottschalk het op 16 November 2021 sy Akte van Ligitimasie as leraar ontvang te Bloemfontein. Hy is op 21 November 2021 georden deur sy vader, ds Franz Gottschalk, waartydens hy ook sy intree preek gelewer het by die NG gemeente Hluhluwe (René Beer, 01.12.2021).

Ds Ben (BD) Klut en Ds Elise(HS) Klut van Melville Kruisgemeente het die beroep na NG gemeente Winterton aanvaar (Permanente pos/onbepaalde termyn). Hulle sal op Vrydag, 4 Feb 2022 bevestig word in die gemeente (Janette Pieters, Skriba, 13.12.2021).

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Ds Sollie Pretorius is as brugleraar na Smithfield gemeente beroep. Sy bevestiging het plaasgevind op 16 Jan 2022 (Ds Horace van Coller, Ringskriba, 07.12.2021). 

DEMISSIE

Ds Kobus Dippenaar (emeritus leraar) wat in ‘n termyn kontrakpos by Bethulie gemeente werksaam was, het uitgetree op 31 Des 2021. Sy akte van demissie is op 16 Des 2021 tydens die oggenddiens aan hom oorhandig (Ds Horace van Coller, Ringskriba, 07.12.2021). 

GOUDLAND

BEVESTIGING

Ds JAR Botha van Carletonville-Suid het die beroep na Witpoortjie aanvaar.  Sy intreepreek vind DV plaas op Sondag, 9 Januarie 2022 (Elsa Opperman, 07.12.2021).

NOORDELIKE

EMERITEER

Dr JJJ Putter het op 12 Desember 2021, gedurende die erediens, sy akte van demissie ontvang vanaf die NG Pietersburg-Noord. Sy akte van demissie is ontvang nadat dr Putter die beroep na NG Witrivier aanvaar het (Ds JM Bezuidenhout, 09.12.2021).

OOSTELIKE

BEVESTIGING

Dr JJJ (Jaco) Putter se intreedatum by NG Witrivier is op 1 Januarie 2022 en sy intreepreek vind plaas op Sondag, 9 Januarie 2022 (Antoinette Bester, 13.12.2021).

Word 'n vriend van Kerkbode