Amptelike nuus, Januarie 2022

  • Hierdie kennisgewings is op 31 Jan 2022 opdateer.
  • Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK 

BEROEP:  Ds René Wessels van Welkom na Virginia

AANVAAR: Ds JA Odendaal van Waterberg na Warmbad-Wes, ds DM Ferreira (emeritus) na Pretoria-Tuine

WES-KAAP

BEVESTIGING

Dr Jakobus Johannes de Jager het die beroep na NG gemeente Durbanville aanvaar en word op 23 Januarie 2022 bevestig in ’n vaste termyn kontrakpos – Senior Bediening (Jackie Pretorius, Bestuurder: Steundienste, 11.01.2022).

Prop Cecile Murray-Louw het die beroep na NG gemeente Durbanville as tentmaker aanvaar en word op 23 Januarie 2022 bevestig (Jackie Pretorius, Bestuurder: Steundienste, 11.01.2022).

Ds Johan Els (voorheen van NG Durbanville-Bergsig) het die beroep as tentmaker na Worcester United Presbyterian Church aanvaar.  Sy bevestiging vind plaas op 13 Februarie 2022 (Sonja van Deventer, Saakgelastidge, 31.01.2022).

EMERITEER

Ds Andri (PJH) Eloff gaan op 31 Jan 2022 met vroeë pensioen. Ds Eloff was elf jaar leraar by die Dowe Familie Kerk (DFK). Ds Eloff gaan op die More Than Sentrum (MTS) vir Heelheid fokus. Die MTS sentrum wat mense en gemeenskappe (Doof en Horend) wil begelei na heelwees. Ds Andri Eloff se afskeidsboodskap het op 23 Jan 2022 plaasgevind waartydens sy Akte van Emeritaat deur ds JH Oberholzer aan hom oorhandig is (geldig vanaf 31 Jan 2022) (Ds JH Oberholzer, 14.01.2022).

OOS-KAAP

BEVESTIGING

Prop Danie de Jongh word op Saterdag, 22 Januarie 2022, om 09:30 in die NG Kerk Port Elizabeth-De Duin bevestig. Ds Pieter Nel sal die preek lewer en ds Carel van der Merwe sal die bevestiging doen. Daarna sal daar ’n laat ontbyt wees by die ACVV saal in Humewood om 11:00 vir 11:30. Op Sondag, 23 Januarie 2022, om 08:30 sal prop de Jongh sy intreepreek lewer, waarna daar teen 10:00 tee bedien sal word (Rina Bosch, Saakgelastigde, 21.12.2022).

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Ds Jacobus Marthinus Roux van die NG gemeente Odendaalsrus het die beroep na die NG gemeente Hospitaalpark aangeneem. Hy word op Sondag, 6 Februarie 2022 in die gemeente bevestig (Ds George Whitehead, 10.01.2022).

Ds JH van Deventer het die beroep na NG gemeente Villiers aanvaar. Sy bevestiging vind plaas op 15 Januarie 2022 (Ds FUO Ohlhoff, 12.01.2022).

Ds Craig Alan Salzmann, van NG gemeente Hospitaalpark, is op 23 Januarie 2022 deur ds Ettienne Engelbrecht as leraar van NG Heuwelsig, Bloemfontein bevestig (Anmar Potgieter, Kantoorhoof, 24.01.2022).

Ds René Wessels het die beroep na NG Kerk Virginia (Moedergemeente) aanvaar.  Haar bevestiging vind op 5 Februarie 2022 plaas en haar intreepreek op 6 Februarie 2022 (Gerda van Zyl, Skriba, 26.01.2022).

Word 'n vriend van Kerkbode