Amptelike nuus, Februarie 2022

  • Hierdie kennisgewings is op 23 Feb 2022 opdateer.
  • Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK 

BEROEP:  Ds Leon Tait van Rietfontein-Suid na Bergsig (Durbanville); ds Marco la Grange van Koedoeskop Gemeenskapskerk na Lux Mundi; ds Willie de Koker van Jeffreysbaai na Jacobsdal; prop Willie Beets na Odendaalsrus; ds Jurie Blom van Bethal na Namakwaland; ds Vian du Plessis van Walvisbaai na Somerstrand

AANVAAR: Prop Domonic Nathan Basson na St Helena

WES-KAAP

BEVESTIGING

Ds Marco Koch (voorheen van NGK Eros, Windhoek) is op Sondag, 30 Januarie 2022, bevestig in Tulbagh gemeente (Ds Marco Koch, Leraar, 02.02.2022).

Ds Jan Enslin van Velden (voorheen van NGK Somerset-Oos) is beroep na NGK Drakenstein (Paarl) vir ’n vaste termyn van 3 jaar. Hy word op 6 Maart 2022 in die gemeente bevestig (Lucy-Anne Fourie, 15.02.2022).

Prop Stefan de Klerk is beroep na NGK Bloubergstrand. Sy bevestiging vind plaas op Sondag, 13 Maart 2022, om 10:00 en sy intreepreek om 18:00 (Franselene Krause, Kommunikasiebeampte, 17.02.2022).

EMERITEER

Die Ring van Piketberg het einde Jan 2022 van ds AJ (Albé) Theunissen van Porterville afskeid geneem.  Hy het sy akte van demissie ontvang op 23 Jan 2022 (Jaco Nel, Ringskriba, 18.02.2022).

Die Ring van Piketberg het einde Jan 2022 van ds GJ (Gert) Kok van Eendekuil afskeid geneem.  Hy het sy akte van emeritaat ontvang op 30 Jan 2022 (Jaco Nel, Ringskriba, 18.02.2022).

OOS-KAAP

BEVESTIGING

Ds Barbara-Mari Jacobs (voorheen van NGK Port Elizabeth-Lorraine) het die beroep na NGK Port Elizabeth-Sherwood aanvaar en word op Sondag, 27 Februarie 2022, in die gemeente bevestig (Ds Danie Mouton, Leraar, 02.02.2022).

EMERITEER

Ds Abe Beyers van NGK Aberdeen ontvang sy akte van emeritaat tydens sy laaste erediens op Sondag, 27 Februarie 2022.  Dit is geldig vanaf 28 Februarie 2022 (Ds Luane McLachlan, Ringskriba, 02.02.2022).

NOORD-KAAP

BEVESTIGING

Ds Marizanne Pheil-Wessels is op 16 Jan 2022 in die NG Gemeente De Aar bevestig (Henry Williams, Ringskriba, 03.02.2022).

EMERITEER

Ds Cassie Wait van die NG Gemeente De Aar, het sy akte van emeritaat ontvang op 9 Jan 2022 (Henry Williams, Ringskriba, 03.02.2022).

Dr KP du Preez. Foto: Verskaf

VRYSTAAT

EMERITEER

Dr KP (Kruger) du Preez lewer Sondag, 27 Feb 2022, sy afskeidspreek in die NG gemeente Aandbloem, Bloemfontein na ’n bediening van 46 jaar. Hy het as kontrakleraar en gerontoloog vir die afgelope 7 jaar in die gemeente gedien (Dr Kruger du Preez, Pastorale Hulp, 10.02.2022)

NOORDELIKE

BEVESTIGING

Ds JA Odendaal word op 6 Feb 2022 in die NG gemeente Warmbad-Wes bevestig. Prof Henk Potgieter behartig die preek en ds TR Kriek die bevestiging, waarna ds Odendaal sy intreepreek sal lewer (Ds TR Kriek, Voorsitter: Kerkraad, 03.02.2022).

Prop Brits Ehns Janse van Rensburg is op 13 Februarie 2022 deur ds Johannes Gerhardus Haasbroek bevestig in Harare/Marondera-kombinasie, met ’n samewerkingsooreenkoms met die Nederduitsche Hervormde Kerk van Harare (Ds Johan Haasbroek, Ringskriba, 15.02.2022).

EMERITEER

Ds TR (Theuns) Kriek lewer DV Sondag, 27 Feb 2022, sy afskeidspreek ná ‘n bediening van net meer as 38 jaar, waarvan amper 6 jaar in Jagersfontein en 32 jaar in Warmbad-Wes was. Daarna sal sy akte van emeritaat, wat vanaf 28 Feb 2022 geldig is, deur die skriba van die Ring van Waterberg, ds DJH Ueckermann, aan hom oorhandig word (Ds Ueckermann, Ringskriba, 03.02.2022).

Word 'n vriend van Kerkbode