Amptelike nuus: Maart 2022

  • Hierdie kennisgewings is op 15 Maart 2022 opdateer.
  • Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK 

BEROEP:  Prop Micaela Wahl na Port Elizabeth-Noord; ds Jan Theron van Pionierspark, Windhoek na Vredendal; ds Marius Ellis van Kroonstad-Oos na Port Nolloth; ds MMD Britz (emeritus) na die Griekwastad; ds Carolien du Pisanie na Parkheuwel; ds Adriaan Louis Steyn is benoem as Predikant in Sinodale Diens vir die NGK in Noord-Kaapland; dr Samuel Louw (emeritus) na Bethulie; prop Daan Klopper na Lux Mundi; ds Marius Ellis van Kroonstad-Oos na Eendekuil; ds Stefan Fourie van Parow-Panorama na Kerksondermure; ds Willem Lubbe vanaf Secunda-Goedehoop na Caledon

AANVAAR:  Ds Jurie Blom van Bethal na Namakwaland; ds Rudolph du Plooy na Reivilo

WES-KAAP

Bevestiging van Lizl Botha. Foto: Verskaf

BEVESTIGING

Lizl Botha is Sondag, 27 Februarie 2022 by Helderberg gemeente as Diensleraar: Familie en Jeug bevestig (Marisa Viljoen, Leraarskoördineerder & MH Beampte, 02.03.2022).

Ds Jan Theron van Pionierspark-gemeente in Windhoek het die beroep na NG gemeente Vredendal aangeneem. Hy word op 14 Mei 2022 in die gemeente bevestig en lewer op Sondag 15 Mei 2022 sy intreepreek (Ds Anton Verwey, Leraar, 16.03.2022).

EMERITEER

Ds Johannes Theodorus Ackerman van NG gemeente Stellenberg het op Sondag, 27 Februarie 2022 sy akte van emeritaat ontvang wat geldig is vanaf 1 Maart 2022 (Rene Potgieter, Leraar, 28.02.2022).

Ds Monty Sahd lewer eerskomende Sondag 27 Maart 2022 om 09:30 sy afskeidspreek by NG Stellenbosch-Welgelegen. Hy emeriteer op 31 Maart 2022 en die akte van demissie sal ook by hierdie erediens aan hom oorhandig word (Elzanne van der Westhuizen, Ringskriba, 22.03.2022).

Ds DH (Dawid) de Wet van die NG gemeente Hartenbos emeriteer op 30 April 2022. Sy afskeidspreek vind plaas op 1 Mei 2022 om 08:00 en 10:00. Die akte van demissie sal by die 10:00-diens aan hom oorhandig word (Ds André Kritzinger, Ringskriba, 23.03.2022).

OOS-KAAP

EMERITEER

Ds Jasper Johannes Louw, herder en leraar van die gemeente Loerie, emeriteer aan die einde van Maart 2022.  Hy lewer sy afskeidspreek en ontvang demissie op 27 Maart 2022 (Hendri Roberts, Ringskriba, 04.03.2022).

BEVESTIGING

Ds Nadine Stoffels is 13 Maart 2022 as leraar van die NG Kerk Somerset-Oos bevestig, waartydens sy ook haar intreepreek gelewer het (Jolene du Plessis, Gemeentebestuurder, 15.03.2022).

NOORD-KAAP

EMERITEER

Ds Wessel Johannes Oosthuizen, herder en leraar van die gemeente Griekwastad, emeriteer aan die einde van Maart 2022.  Hy lewer sy afskeidspreek en ontvang demissie op 27 Maart 2022 (Maryna van Zyl, Skriba, 15.03.2022).

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Ds W Beets word op 27 Maart 2022 in die Odendaalsrus-gemeente bevestig.  Sy intreepreek sal op 3 April 2022 plaasvind (Ellie de Bruyn, Skriba, 03.03.2022).

Ds Frans Lodewyk Steenkamp word op 3 April 2022 in die Warden-gemeente bevestig as voltydse leraar. Ds GD Victor sal die bevestiging behartig (Ds FUO Ohlhoff, 16.03.2022).

GOUDLAND

EMERITEER

Ds Eljam Vosloo, leraar van die NG Potchefstroom-Vyfhoek, emeriteer op Sondag, 13 Maart 2022, waartydens hy ook sy akte van demissie by emeritaat tydens die oggend erediens sal ontvang (Ds MJ de Beer, Ringskriba, 08.03.2022).

OOSTELIKE

KENNISGEWING

Die 20ste sitting van die NG Kerk Oostelike Sinode vind plaas op 1 – 3 Augustus 2022 by die gemeentesentrum van die NG Kerk Pierre van Ryneveld (FJ Retief, Uitvoerende Amptenaar, 02.03.2022).

Word 'n vriend van Kerkbode