Amptelike nuus: April 2022

  • Hierdie kennisgewings is op 22 April 2022 opdateer.
  • Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK 

BEROEP

Ds Quentin Groenewald van Die Kruin, Newcastle na Coram Deo, Risiville, Vereeniging; ds Jacobus Stephanus Kloppers na Sederpark (Lichtenburg); ds Santie Nel van Kimberley-Harmonie na Langebaan; ds Cecil Allan van der Merwe van kerksondermure na Wierdapark-Suid (Kerk-in-Suid); ds Dewald Vermaak van Theunissen na Aliwal-Noord; ds Gerrit Visser van Horison, Roodepoort na kerksondermure.

AANVAAR

Prop Domonic Basson na St Helena, Welkom; ds Stefan Fourie van Parow-Panorama na kerksondermure; ds Marius Ellis van Kroonstad-Oos na Eendekuil; ds Willem Lubbe vanaf Secunda-Goedehoop na Caledon.

WES-KAAP

BEVESTIGING

Prop Irenke Berko het die beroep na NG gemeente Brackenfell-Wes as tentmakerdiensleraar vir die jeug- en familiebediening aanvaar. Sy word DV op 15 Mei 2022 in die gemeente bevestig (Dr Guillaume Smit, Waarnemende ringskriba, 26.03.2022).

Ds Petronella Elizabeth Stander, voorheen werksaam by die NG gemeente Jacobsdal, is op Sondag, 27 Maart 2022, in die NG gemeente Velddrif bevestig. Die bevestiging is waargeneem deur ds Christoffel Koch (Tenique Barkhuysen, 29.03.2022).

Ds Jurie en Corlea Blom. Foto: Verskaf

Ds Jurie Blom het die beroep na NG Kerk Namakwaland aanvaar. Sy bevestiging het plaasgevind op 2 April 2022. Ds Willie van Zyl, sy mentor en vriend sedert 1988, het die bevestiging waargeneem (Mareleze Scheepers, Saakgelastigde, 12.04.2022).

Ds Leon Tait, voorheen van NG gemeente Rietfontein-Suid, is op Sondag, 10 April 2022, in die NG gemeente Durbanville-Bergsig deur ds Nadia Muller, leraar by NG gemeente Simondium, bevestig (Peter Montgomery, 20.04.2022).

KENNISGEWING

Hiermee word kennis gegee van die eenwording van die NG gemeente Bellville-Oos en Bellville-Riebeeck op 1 Maart 2022. Die gemeente sal as NG gemeente Bellville-Riebeeck voortgaan met sy roeping en bediening (Marinus Theron, Leraar, 31.03.2022).

NOORD-KAAP

SINODESITTING

Kennis geskied hiermee van ’n gewone sinodesitting van die NG Kerk in Noord-Kaapland wat gehou sal word op Maandag, 9 Mei 2022, tot Vrydag, 13 Mei 2022, in die saal van die City of Hope Christian Church, Kimberley (Fernette Fourie, 30.03.2022).

BEVESTIGING

Ds Marius Britz het die beroep na Griekwastad aanvaar. Sy bevestiging het plaasgevind op 3 April 2022. Ds Dirkie van Heerden, sy klasmaat en vriend sedert 1980, het die bevestiging waargeneem. Ds Britz het nege jaar terug geëmeriteer by Trichardt en ds Van Heerden 4 jaar gelede by Buffeljagsrivier. Albei is as emeriti beroep na onderskeidelik Kuruman-Moedergemeente en Griekwastad (Ds Marius Britz, Leraar, 01.04.2022).

Ds Dirkie van Heerden (links), ds Marius Britz (middel) en ds Danie Kritzinger, voorsitter van die Ring van Griekwastad (regs). Foto: Verskaf

VRYSTAAT

Dr Samuel Louw en sy vrou, Jeanette. Foto: Verskaf

BEVESTIGING

Dr Samuel Louw (emeritus) van Standerton het die beroep na NG gemeente Bethulie (dolerend) aanvaar. Sy bevestiging en intreepreek vind plaas op Sondag, 24 April 2022 (JA Griesel, 28.03.2022).

Prop Domonic Basson is op 5 Maart 2022 in die NG Kerk St Helena, Welkom bevestig deur ds Jan Lubbe (Domonic Basson, Leraar, 01.04.2022).

Ds Jacobus Stephanus Henning is op 3 April 2022 bevestig in die Aandbloem-gemeente deur ds Christo Louw (Veronica Pretorius, 07.04.2022).

KENNISGEWING

Neem asseblief kennis dat die Telkomnommers vir beide die kerkkantoor en die pastorie van NG gemeente Rietfontein (Winburg) nie meer in werking is nie. Die kerkkantoor kan gekontak word by 071 868 6386. Die leraar kan gekontak word by 082 784 9735 (Bertus Celliers, 20.04.2022).

GOUDLAND

KENNISGEWING

Die volgende drie ringe in Goudland Sinode het saamgesmelt: Ring van Klerksdorp; Ring van Klerksdorp-Noord en die Ring van Hartbeesfontein. Die nuwe ring staan nou bekend as die Ring van KOSH (Ds Marike Jacobs, Leraar, 20.04.2022).

NOORDELIKE

BEVESTIGING

Ds Willem Jacobus Rothmann, voorheen van NG gemeente Vanderbijlpark-Sentraal, het die beroep na NG gemeente Overkruin aanvaar. Sy bevestiging vind plaas op 3 April 2022 (Naomi Bekker-Kapp, Skriba, 29.03.2022).

SINODESITTING

Kennis geskied hiermee van ’n gewone sinodesitting van die Noordelike Sinode, wat gehou sal word van Sondag, 16 Oktober tot Donderdag, 20 Oktober 2022, by die Weesgerus-vakansieoord, Modimolle (Paul Grobler, Direkteur: Noordelike Sinode, 13.04.2022).

HOËVELD

EMERITAAT

Ds Rian Steenkamp, verbonde aan Randburg-gemeente, emeriteer op 31 Maart 2022. Sy afskeidspreek vind plaas op 3 April 2022 (Yolandi Kok, Skriba, 31.03.2022).

OOSTELIKE

BEVESTIGING

Ds Marco la Grange is op Sondag, 10 April 2022, bevestig as voltydse leraar van Lux Mundi Gemeente. Hy was in diens van NG Koedoeskop tot 31 Maart 2022. Die bevestiging is waargeneem deur dr Johan Taute van Lux Mundi Gemeente (Nelia Kotzé, Bedieningskoördineerder, 11.04.2022).

Word 'n vriend van Kerkbode