Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2023

Brief: Wat kan gedoen word om die gehoor van persone wat aan hoë klankvlakke blootgetsel word, te beskerm?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.


Imker Hoogenhout van Vereeniging skryf: Die volgende handel oor klankpeile wat hard genoeg is om persone se gehoor te beskadig, en doof te laat word.

Ek was enkele weke gelede by ’n aanbieding van ’n sanggroep; die volume van die luidsprekers was – oorverdowend. Dit het my genoop om hierdie skrywe te rig.

’n Persoon het onlangs gesê dat ’n geslag jongmense grootword en doof gaan wees as gevolg van elektroniese musiek.

Geborg

Internasionale neigings toon (ongelukkig) dat die stelling tot dusver korrek is: spesifieke vlakke van gehoorverlies is besig om by steeds jonger persone voor te kom.

Wat is die klankpeil wat skadelik is vir die menslike gehoor? Die meerderheidsopinie is dat geraasvlakke bokant 85 dB skadelik is vir die menslike oor.

Gehoorverlies as gevolg van hoë klankpeile kan vinnig of geleidelik oor dekades plaasvind. Dit is onomkeerbaar en ongeneesbaar.

Vantevore was nywerhede/fabrieke die hoofoorsaak van doofheid by die gewone bevolking, en veral onder mans. Nywerheidswetgewing bepaal egter deesdae dat werknemers nie blootgestel mag word aan geraasvlakke bokant 85 dB nie.

Ongelukkig het die groot toename in versterkte klank en enorme luidsprekers nuwe bronne geskep waar ’n aansienlik groter hoeveelheid mense, en vanaf ’n veel jonger ouderdom, blootgestel word aan skadelike klankvlakke. Hierdie bronne sluit in diskoteke, buitelugfunksies – massiewe luidsprekers, huweliksonthale, revues by skole, en klankversterkers in kerke.

Die klankvlakke by die bogemelde tipes plekke kan, volgens literatuur, maklik tot 110 dB wees, en kan selfs tot so hoog as 130 dB styg.

Kinders wat grootword onder “stil” omstandighede kan tot in hulle laerskooljare ’n speld hoor val op ’n harde oppervlakte. Indien ’n kind egter vroeg reeds aan hoë geraasvlakke blootgestel word, is hierdie vermoë om sagte geluide te kan hoor die eerste om te verdwyn. Babas en jong kinders wat aan hoë klankpeile blootgestel word, byvoorbeeld ’n baba in ’n stootkarretjie in ’n kerk met uitermate harde luidsprekers, sal nooit die vermoë hê om baie fyn te hoor nie.

Geborg

Wat kan gedoen word om die gehoor van persone wat aan hoë klankvlakke blootgetsel word, te beskerm?

Bepaal eers wat die geraasvlakke is. Die belangrike frekwensies om ander mense te hoor praat, is 125Hz-4kHz; enige meter moet hierdie spektrum kan onderskei. Die mense wat naaste aan die luidsprekers sit, is, uit die aard van die saak, die meeste blootgestel. Babas, voorskoolse kinders en laerskoolkinders behoort onder geen omstandighede aan klankpeile van meer as 85 dB blootgestel te word nie.

Die eerste stap is om die volume te stel op ’n peil waar niemand blootgestel is aan klank van meer as 85dB nie. Is die klank nou te “sag”? Kyk na oplossings soos meer, kleiner luidsprekers eerder as enkele massiewe eenhede.

Opsommend: Stel vas wat die klankpeile is wat jou klankstelsel genereer. Sorg dat niemand aan meer as 85dB klank blootgestel word nie.


Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand