Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2023

Brief: Waak teen wanvoorstelling van Koinonia Sinode 

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.


Theo Danzfuss skryf**: RSG het 11 Oktober ’n onderhoud gevoer met ds Nioma Venter (luister die onderhoud hieronder -Red.) oor die Algemen Sinode en die Algmene Sinode Moderamen (ASM) se verhouding tot Koinonia Sinode (KS). Die gesprek bevat baie wanvoorstellings oor KS wat landwyd uitgesaai is sonder dat KS kans kry om daarop te reageer. Besef hulle hoeveel skade die volgende wanvoorstellings kan doen?

1: “KS weier om die huishoudelike reëls van die NG Kerk te volg…”
Waarheid: Weet sy nie dat behoudendes al 8 jaar lank deur elke moontlike kerklike kanaal gewerk het nie? Weet sy van al die appèlskrifte teen 2015 besluite? Wat van die beswaarskrifte na 2016 sinode wat ’n hele boek van 600 bladsye vol was? Weet sy dat die gravamina na 2019 sinode so baie was dat dit nie gedruk is nie maar slegs elektronies beskikbaar was? Weet sy wat nog wag vir die 2023 sinode? Hoe kan sy dan beweer ons weier om die NG Kerk se huishoudelike reëls te volg? Weet sy van ons kerklike appèl wat geslaag het om al 2015 besluite ongeldig te verklaar? Weet sy dat die hof dit later omgekeer het uitsluitlik omdat die ATR onder bedenklike omstandighede besluit het om nie die regsgeldigheid van ons Kerkorde te verdedig nie? Wie het dan regtig “hulleself buite die huishoudelike reëls van die NG Kerk gegroepeer”?

2: “Die Koinonia Sinode is ’n groepering wat hulleself buite hierdie raamwerk gegroepeer het .”
Waarheid: KS het nog altyd konsekwent verklaar dat ons staan vir reformasie van binne die die “raamwerk” van die NG Kerk.

Geborg

3: “Die ASM het probeer om die kernverskille tussen hulle en Kairos te identifiseer en soek na prosesse om dit aan te spreek.”
Waarheid:
* Die enigste twee gesprekke die laaste drie jaar met die ASM-DB was op ons versoek, nie van ASM nie.
* Ons het verskeie memoranda aan die ASM-DB oorhandig wat die krisis en die verskille duidelik uitspel. Na drie jaar wag ons steeds vir hul antwoord.
* Ons het al drie uitnodigings aan die ASM gerig vir onpartydige mediasie. Die ASM-DB weier steeds mediasie.

4: “KS het geen “locus standi” om met die ASM te praat nie.”
Waarheid:

  • Dit is ’n flou verskoning uit vrees vir onpartydige gesprek
  • Volgens Regl 4 nr 11.1 het die AS tov beleidsbesluite wel toegang tot mindere vergaderings, ampsdraers en lidmate en mag dus direk met hulle praat.
  • KN verteenwoordig gemeentes wat mandaat het om met die ASM te onderhandel. Slegs die ASM kan hierdie probleem aanspreek maar hulle versuim.
  • Nie die Bybel of die Kerkorde stel enige voorwaardes tov die “locus standi” van hulle wat met die ASM mag praat nie.
  • Die ASM tree gereeld in gesprek met groeperings wat veel minder gronde vir “locus standi” as KS het.

5: “Ons is by die punt waar ons die Koinonia Sinode nie kan erken as een van die 10 sinodes nie”
Waarheid:
Dit skep ’n vals indruk. KS vra nie om as 11de sinode erken te word nie.

Ek wonder of Nioma die moed sal hê om by die sinode te erken dat die “groepering” van wie sy oor die radio gepraat het, nie dieselfde as die ware Koinonia Sinode Is nie.


** Hierdie afdeling is in ’n toetsfase in die sin dat dié betrokke bydrae hierbo nie voor publikasie deur Kerkbode se proefleser versorg is nie. Ons het wel die skrywe voor publikasie aan ons gespreksriglyne getoets.

Met lesersbydraes wil Kerkbode ’n forum skep waar jy op respekvolle wyse jou geloof, kennis, insig, ervaring, belewenis, twyfel en hoop met lesers kan deel. 


Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand