Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2023

Frits Gaum skryf: ‘God kan ook ander instellings in die samelewing inspan om sy wil te laat geskied’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.


Frits Gaum van Durbanville skryf: ’n Paar opmerkings na aanleiding van prof Johan van der Merwe se rubriekartkel, “Die kerk werk anders, want die kerk is anders”.

  • Die kerk is “anders” as die res van die samelewing omdat dit in ’n besondere sin ’n venster is op God se koninkryk (Ferdinand Deist).
  • Die kerk is egter partykeer ’n bra dowwe venster, want die kerk bestaan uit feilbare mense wat foute maak.
  • God kan die hof gebruik om die kerk en die koninkryk te dien – God gaan, glo ons, “organies” te werk en kan ook ander instellings in die samelewing inspan om sy wil te laat geskied (Louis Jonker).
  • In van die hofsake waarby die NG Kerk betrokke was, het die Here die hof ongetwyfeld gebruik om die kerk te laat verstaan wat “reg” en wat “verkeerd” in ’n bepaalde geval is. Dink aan die Johannes du Plessis-saak toe die kerk onregverdig teen Du Plessis opgetree het en die hof die kerk onomwonde daarop gewys het. (Lees die woordelikse verslag van die hofsaak en jy verstom jou oor die swak optrede van kerkmanne tydens kruisverhoor.)
  • In die onlangse geval van die hofsaak oor die algemene sinode se 2016-besluit in verband met selfdegeslagverbintenisse, het die kerk ook sleg gevaar deurdat nie uitvoering gegee is aan kerkordelike bepaings nie, en – veral! – onbillike diskriminasie teen gay-lidmate toegelaat het. Verbeel jou, die hof moes die kerk wys op onbillike diskriminasie teen haar eie lidmate! (Die kerk het, terloops, nie teen die hofbeslissing geappelleer nie en dit dus aanvaar.)
  • Ons moenie mekaar vir elke bakatel hof toe sleep nie. Natuurlik nie – die Bybel is daaroor duidelik. Maar as die kerk volhardend, oor jare, weier om te luister terwyl die “kerklike weë” stofgetrap word, is daar op die ou end geen ander keuse nie. Dan kan die sogenaamde sekulêre hof die kerk selfs wys wat God se geregtigheid is. Soos dit ook gebeur het.

LEES OOK: Ope brief spel op vooraand van Algemene Sinode beswaar uit oor ‘foute’


Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand