Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Amptelike nuus – 23 Februarie 2024


BEROEP

Ds CA (Cecil) van der Merwe van Kerk-in-Suid na Beaufort-Wes en Gamkavallei.

AANVAAR

Geborg

Proponente Anton en Melissa Jacobs as medeleraars na Lindley & Arlington; ds Rudi Swanepoel van Andrew Murray (Johannesburg) na Aan-die-Berg.

WES-KAAPLAND

BENOEMING

Die NG Kerk Wes-Kaapland maak bekend dat by ’n benoemingsvergadering gehou op Vrydag 16 Februarie 2024, ds Barnard Steyn, tans Uitvoerende Amptenaar: Bedieningsbegeleiding aan die NG Kerk Vrystaat, benoem is as PSD: SKDB van NG Kerk Wes-Kaapland. (Ds Annelet Slazus, Moderatuur: NG Kerk Wes-Kaapland, 21.02.2024).

BEROEP

Ds Cecil Allan van der Merwe van Centurion is beroep vir die gesamentlike pos by NG Beaufort-Wes en Gamkavallei. (Lynette Bergh, Kerkkantoor, 22.02.2024).

VRYSTAAT

Geborg

BEVESTIGING

Proponente Anton en Melissa Jacobs het die beroepe as medeleraars na die NG Gemeentes Lindley en Arlington (wat ’n samewerkingsooreenkoms met mekaar het) aanvaar. Hulle word op Vrydag 1 Maart 2024 in die gemeentes ontvang en bevestig met handoplegging. Die erediens vind om 17:30 plaas in die kerkgebou van Arlington-gemeente. (Ds Gideon Lamprecht, Skriba van die Ring van Bethlehem, 19.02.2024).

EMERITAAT

Dr JAM (Hannes) de Kock van die NG Gemeente Bethlehem-Noord emeriteer DV op 29 Februarie 2024. Ds Dougy Bubb (voorsitter) sal namens die Ring van Bethlehem aan dr Hannes sy Akte van Demissie by Emeritaat na sy afskeidspreek op Sondag 25 Februarie 2024 oorhandig. (Ds Gideon Lamprecht, Skriba van die Ring van Bethlehem, 19.02.2024).

HOËVELD

BENOEMING

Die Kuratorium van die NG Kerk by die Universiteit van Pretoria het vir dr Thomas Jacobus (Tom) Smith benoem as die hoof van Excelsus vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO). (Arno Meiring, Skriba van die Kuratorium (UP), 08.02.2024).

Geborg

AANVAAR

Ds Rudi Swanepoel van NG Gemeente Andrew Murray (Johannesburg) het die beroep aanvaar na Aan-die-Berg Gemeente. Hy sal DV op 15 April 2024 amptelik diens aanvaar. (Hannie Harmse, Gemeentebestuurder, 23.02.2024).


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.