Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Amptelike nuus – 8 Maart 2024


BEROEP

Ds PRB (Phil) Gräbe van Quellerina na Drakenstein; prop WG (Hardus) Prinsloo na Daspoort.

AANVAAR

Geborg

Ds PJ (Peet) van Zyl van Gobabis na Boesmanland.

BEDANK

Ds CA (Cecil) van der Merwe van Kerk-in-Suid het nie die beroep na Beaufort-Wes en Gamkavallei aanvaar nie.

WES-KAAPLAND

BEROEP

Ds Philippus Rudolf Botha Gräbe van Quellerina-gemeente in Johannesburg is na NG Gemeente Drakenstein (Paarl) beroep. (Lucy-Ann Fourie, Skriba, 04.03.2024).

BEDANK

Geborg

Ds Cecil van der Merwe het nie die beroep na Beaufort-Wes en Gamkavallei aanvaar nie. (Lynette Bergh, Kerkkantoor, 04.03.2024).

BEVESTIGING

Ds Petrus Johannes (Peet) van Zyl, voorheen van Gobabis, is op 29 Februarie 2024 bevestig as leraar in NG Boesmanland. (Ds JC van Schoor, Skriba: Ring van Namakwaland, 05.03.2024).

EMERITAAT

Hiermee word kennis gegee dat ds JE van Velden op 31 Januarie 2024 geëmeriteer het vanuit die NG Gemeente Drakenstein (Paarl). Sy afskeidspreek was op 28 Januarie 2024. (Lucy-Ann Fourie, Skriba, 04.03.2024).

Hiermee vir kennisname van die emeritaat van ds Hennie Fouche van NG Gemeente Hottentots-Holland vanaf 14 Maart 2024. Die akte van emeritaat sal deur die voorsitter van die Ring van Somerset Wes, ds Samantha Chamberlain, aan hom oorhandig word op 10 Maart 2024. (Andre Westraat, Ringskriba, 04.03.2024).

Ds Willem Lötter emeriteer op 31 Maart 2024 vanuit die NG Gemeente Kenridge na 18 jaar diens in die gemeente (36 jaar in die bediening). Sy bediening in die gemeente word op 17 Maart 2024 gevier wanneer hy ook dan sy akte van emeritaat sal ontvang. (Dr Annemarie de Kock-Malan, Skriba: Ring van Bellville, 05.03.2024).

Geborg

NOORDELIKE

BEROEP

Tydens ’n beroepsvergadering gehou op 28 Februarie 2024 het die kerkraad van NG Gemeente Daspoort vir proponent Willem Gerthardus (Hardus) Prinsloo beroep as ’n deeltydse diensleraar met bevoegdheid vir Woord- en sakramentsbediening, asook toegespitste bediening in gesinsbediening en pastoraat. (Marlene van der Merwe, Kerkkantoor, 04.03.2024).

BEVESTIGING

Prop Marie-Jean Brink is op 17 Maart bevestig as kinderbedieningleraar by NG Kerk Rietfontein-Noord. (Berdine Spangenberg, Skriba: NG Rietfontein Noord, 05.03.2024).


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.