Sing Missionaal

In die missionale benadering is dit belangrik dat ons as kerk en as gelowiges nie maar op ons eie na die wêreld toe gaan nie. Nee, ons word deur God self geroep, gestuur en toegerus om dit te doen. Daarvan sing Lied 440 in die Liedboek van die kerk. Die eerste en laaste strofe lui só:

1. Die Here salf ons met sy Gees
tot diens en heiligheid,
tot koning, priester en profeet –
tot ware Christenwees.

4. Wie hul laat lei deur God se Gees,
leer iets van Christen-wees –
Hy leer ons bid, getuig en dien
en liefhê sonder vrees.