Sing missionaal

Sing Missionaal

In die missionale benadering is dit belangrik dat ons as kerk en as

▸▸▸

Sing Missionaal

In Johannes 1, waar ons lees van die Woord wat mens geword het,

▸▸▸

Sing Missionaal

Flam 113 (Here Jesus, U skyn oor almal) gebruik die metafoor van lig:

▸▸▸

Sing Missionaal

VONKK-lied 146 is ʼn lied waarin die gelowige hom- of haarself volledig –

▸▸▸

sing missionaal

Lied 486 is ʼn missionale oproep, ʼn oproep om die evangelie met sy

▸▸▸

Sing missionaal

Eer aan die Vader (Lied 207) is ’n besondere lof­lied wat lekker uit

▸▸▸

sing missionaal

Die drie strofes van Lied 524 doen ’n sterk missionale oproep. Dit sê

▸▸▸

Sing Missionaal

As ons ’n missionale kerk wil wees, is dit belangrik dat ons kinders ook verstaan waaroor kerkwees gaan. ’n Kinderlied

▸▸▸

Sing missionaal

Een van die groot kenmerke van Jesus se aardse bediening was die heling wat Hy gebring het.

▸▸▸

Sing missionaal

In Matteus 16:24-28 verwoord Jesus ’n waarheid wat in die hart van missionale

▸▸▸

Sing missionaal

’n Missionale kerk dink nie net aan haarself nie. Daarom sing ’n missionale kerk ook oor meer as net haar eie verhouding met God. Tydens Pinkster is ’n lied soos Lied 224 in die Liedboek van die kerk daarom baie gepas. Dit is ’n Taizé-lied met woorde wat in Afrikaans en Latyn uitnooi:
Kom prys Hom alle nasies.
Kom sing, kom loof die Heer!
Kom prys Hom alle volke.
Kom sing, kom loof die Heer!
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

▸▸▸

Sing Missionaal

In die hart van Paasfees lê Jesus se selfopofferende liefde. Dit is die voorbeeld waarmee Hy sy kerk die wêreld in stuur. Hiervan sing die gebed van Franciskus van Assisi in Lied 284: 1. Laat, Heer, u vrede deur my vloei … / waar haat is laat ek daar u liefde bring. / Laat ek in pyn en smart vertroostend wees / en krag gee deur geloof in U, o Heer. / O Heer, help my om altyd so te leef – / om ander hoër as myself te ag, / ja, om lief te hê – ander bo myself – / en ook eerder te gee as te verwag / Laat, Heer u vrede deur my vloei … / en laat ek hoop gee

▸▸▸

Wat sing ’n missionale kerk?

Die NG Kerk se Algemene Sinode het by herhaling besluit en bevestig dat

▸▸▸