Sing Missionaal

VONKK-lied 146 is ʼn lied waarin die gelowige hom- of haarself volledig – “My gees, my siel, my liggaam” – aan God toewy. Uit hierdie volledige toewyding aan God vloei daar noodwendig ʼn gerigtheid op die wêreld. Die derde van vier strofes lui:

3. U liefde vir die wêreld
het U na ons gebring.
Mag ek na ander uitreik
deur liefde wat my dring.

Refrein:
My hart is op die altaar,
en wagtend op u vuur;
wagtend, wagtend, wagtend,
ja, wagtend op u vuur.