Sing Missionaal

As ons ’n missionale kerk wil wees, is dit belangrik dat ons kinders ook verstaan waaroor kerkwees gaan. ’n Kinderlied met ’n missionale boodskap, is VONKK-lied 82, wat vir ouer lidmate bekend sal wees uit die destyd­se Halleluja-bundel. Die eerste twee strofes lui:

1.

Laat ons skyn vir Jesus met ’n helder glans,

skitter soos die sterre in die hemel saans.

In die donker wêreld waar die lig verdwyn –

skyn daar met jou liggie, al is dit klein.

2.

Laat ons skyn vir Jesus en met blydskap sing –

só sy liefdesboodskap ook aan ander bring.

Hy help jou en lei jou. Hy stap met jou saam.

Skyn dan só vir Jesus net waar jy gaan.