Sing Missionaal

In Johannes 1, waar ons lees van die Woord wat mens geword het, word die beeld van lig ook gebruik: “In Hom was daar lewe en dié lewe was die lig vir die mense.” In die bergrede gebruik Jesus ook die beeld van lig as Hy sê: “Julle is die lig vir die wêreld.” Daarin lê die missionale gedagte: dat God die lig stuur en dat Hy dit deur sy mense stuur. Met Flam-lied 70 het Louis Brittz van hierdie gedagte ’n lied gemaak. Een van die strofes lui:

Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons,
skyn in die donker met liefde wat verlos.
Stuur ons met lewe vol van helder hoop.
Kom vul ons, o Gees, om sout te kan wees;
Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons.