sing missionaal

Die drie strofes van Lied 524 doen ’n sterk missionale oproep. Dit sê waartoe God mense roep en hoe Hy hulle toerus. Maar dit bevat ook ’n persoonlike antwoord op God se roepstem. Die slotstrofe lui soos volg:

Ek hoor U roep; ek ken u stem;
Ek luister na u woord.
Laat, Here, ons gehoorsaam wees;
U dien soos wat dit hoort.
Waar kan ’n groter vreugde wees,
O Vader, Seun en Gees?
Deur omgee en met uitreik, Heer,
gaan ons met blydskap voort.