sing missionaal

Lied 486 is ʼn missionale oproep, ʼn oproep om die evangelie met sy verskeie kante uit te dra. Strofes 1 en 4 lui soos volg:

1. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding!

So sê die Here, verkondig al verder dié tyding:

“Daar is my kneg!

Hy bring aan nasies die reg –

Volg Hom getrou in sy leiding.”

4. As Hy ons roep tot sy diens, hoe sal ons dit mag weier?

Hy is almagtig, genadig, die troue bevryder.

Christus gee krag,

klee ons met koningsgesag –

Hy is ons Koning en Leier.