Algemene Sinode kos ‘n kwart sent

ʼn Raps meer as ʼn kwart sent uit elke rand wat gemeentes van die NG Kerk inkry, word uiteindelik gebruik om die werk op algemene sinodale vlak te betaal. Anders gestel: 28 sent uit elke R100 rand wat lidmate as dankoffers aan hul gemeentes gee, gaan uiteindelik na die Algemene Sinode toe.

Dit blyk uit die begroting van die Algemene Sinode wat deur die Algemene Sinodale Moderamen goedgekeur is. Die totale begroting vir die boekjaar 2017/’18 beloop net minder as R7,7 miljoen.

Die gesamentlike inkomste van alle gemeentes in 2015/’16 was net meer as R1,7 miljard. Daarvan gaan sowat R4,8 miljoen, of 0,28%, na die Algemene Sinode toe. Die res van die Algemene Sinode se begroting word deur die opbrengs van beleggings gefinansier.

Ds Johan Brink, voorsitter van die Algemene Taakspan Fondse, sê hy dink nie die Algemene Sinode se uitgawes is baie vir ʼn kerk van die grootte van die NG Kerk nie. As ʼn mens reken dat daar sowat ʼn miljoen lidmate is, beteken dit die Algemene Sinode kos lidmate elkeen sowat R4,80 per jaar.

Die mikpunt is om die beleggings só te laat groei dat dit uiteindelik 50% van die Algemene Sinode se koste kan dra.