#imagine: Die jeug moet voorvat

“Opgewonde.”

Dít is die woord wat die naweek keer op keer uit die monde van #imagine-gangers gekom het. Want oud en jonk is opgewonde om te sien wat God besig is om deur #imagine met die jeug te doen.

Van 18 tot 20 Maart het sowat 6150 tieners uit ʼn 1000 gemeentes van Suid-Afrika en Namibië in Bredasdorp, Bothaville en Jeffreysbaai saamgetrek vir die jaarlikse #imagine-feeste.

“#imagine is nie net ’n kamp of experience nie,” verduidelik ds Dawie Brits, die Ooste se feeskoördineerder. “Dit is ’n movement van kerke wat saamwerk om ʼn impak op die next generation te maak en ’n verskil te maak.”

En ’n verskil maak hulle wel. “ʼn Mens sien regtig hoe tieners net vir die fun kom, maar hoe hulle dan ’n ervaring met God het,” vertel ds Konette Louw, groepleier. Soos Heinrich van Nieuwenhuyzen (15) deel: “#imagine was ’n life-changing experience. Ek het meer gevoel asof ek saam met Jesus was op hierdie trip, veral by die verskillende encounters!”

#imagine gaan egter nie net om ’n verskil in die lewe van die tieners te maak nie, maar ook om hulle toe te rus om sélf ’n verskil te maak daar waar hulle is. Die program het immers hierdie jaar gefokus op die wyse waarop God mense ontmoet en toerus met gawes sodat hulle ook ’n verskil kan maak in hierdie wêreld.

Daarom het #imagine 2017 ’n baie praktiese benadering deur middel van werkwinkels gehad. Daar is ook vir die eerste keer drie afsonderlike werkswinkels vir die graad 11’s en matrieks aangebied wat gefokus het op: hoe om ’n goeie mentor vir iemand te wees, hoe om ’n projek in jou skool/kerk te organiseer, en hoe om ’n effektiewe groepleier te wees.

Die trane loop terwyl ’n tienermeisie by die fees in Bothaville bid.

Die #imagine-span wil skole en gemeentes aanmoedig om hul tieners wat hierdie werkwinkels bygewoon het geleenthede te gee om dit prakties te oefen.

Die praktiese benadering het sy hoogtepunt bereik toe die tieners saam gedroom het oor die wêreld en saam planne vir die realisering van hierdie drome gemaak het. Dit was na dié geleentheid wat ds Anriëtte de Ridder, die Suide se feeskoördineerder, die meeste uitgesien het.

“Ons gaan verras wees om te vind dat die antwoorde van die land reeds in ons jongmense se harte lê.” De Ridder was verras oor hoe prakties die tieners geraak het in hul drome vir hul gemeentes, gemeenskappe en skole.

Die jong imagineers het met opwinding vertel van hul drome: om toebroodjies tydens pouse uit te deel, om oogoefeninge saam met behoeftige kinders te doen en só hulle skolastiese prestasie te verbeter, om ’n #imagineKidz-program by die huis te gaan aanbied en om ’n #re-imagine-geleentheid in hul tuisdorp te organiseer.

En dié kreatiewe drome noop De Ridder om gemeentes aan te moedig om na hulle jeug te luister.

Maar dit gaan nie nét oor luister nie, sê ds Fouché de Wet, die Noorde se feeskoördineerder. “Ons moet ook kyk na wat die jeug doen en hulle namaak. Hulle moet voorvat.”


Bywoning-statistiek by die drie feeste

  • 2400 tieners in Bredasdorp, 2850 tieners in Bothaville en 900 tieners in Jeffreysbaai.
  • Tieners van 300 dorpe was teenwoordig.
  • Sowat 40 denominasies was teenwoordig.
Word 'n vriend van Kerkbode