Sinode wil las op gemeentes verlig

Gereformeerd en pragmaties. Dis hoe die Vrystaatse NG Kerk daarna uitsien op die tweede dag van die huidige Vrystaatse Sinode. Na 500 jaar van reformasie het die kerk baie om te vier en oor na te dink, maar die praktiese werk wat gedoen moet word is baie.

Dr. Carin van Schalkwyk van Philippolis, herverkose skriba van die sinode, reken die grootste werk van die kerk in die Vrystaat is om werklik kerk te wees, betrokke in hul eie konteks en wyer in hul gemeenskap. Om daar te wees waar die mense regtig is en om saam die lewe daar te deel. Dr. Riaan van Zyl van Bethlehem-Wes is verkies tot ondervoorsitter.

Effektiewe kerkwees het egter baie praktiese uitdagings. Dit was duidelik uit Maandag se sakelys. Een van die sake wat onder bespreking was is die herverdeling van ringe, wat implikasies het vir sinodale verteenwoordiging sowel as die samewerking van gemeentes. Daar is lank geswoeg om die getal ringe te verminder en tot dusver is die ringe herverdeel in 15 ringe in plaas van 21. Die proses duur egter voort en ‘n finale besluit daaroor word beplan vir vandag (Dinsdag, 13 Junie).

Finansiële sake was ook op die tafel waar veral die kwessie van gemeentes se sinodale bydraes onder (soms driftige) bespreking was. Die finansiële druk waaronder lidmate gebuk gaan lei tot toenemende druk op gemeentes om maniere te kry om die boeke te laat klop. Die sinode het uiteindelik ‘n besluit goedgekeur wat sal poog om die gemeentes se bydraes tot die sinode oor die volgende vier jaar te verminder met soveel as 30%. Alhoewel dit gemeentes kan help is dit nie noodwendig goeie nuus vir sinodale bedienings en afhanklikes nie.

Dit is duidelik dat gemeentes die druk voel van die laaste paar jaar se droogte asook die skommelinge in die kerk sowel as in die land. Ten spyte daarvan bly die gemoed positief en lyk dit of die sinode gangers die uitdagings met ’n eg Vrystaatse vasbeslotenheid gaan aanpak.