Wittenberg 2017: ’n Ou droom herontdek

“Vandag is ’n historiese dag,” het prof Jerry Pillay, vorige president van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde kerke op
5 Julie in Wittenberg, Duitsland tydens die vergade­ring van die liggaam gesê. Hy het verwys na die on­der­tekening van ’n gesamentlike ekumeniese verklaring deur Katolieke, Metodiste en Lutherane wat daarop ge­rig is om die 500 jaar oue geskille tussen die pro­te­stan­te en die Katolieke wat uit die era van die Reformasie dateer, te oorbrug.

Die belang van die ondertekening is later verder be­ves­tig deur ds Najla Kassab van Libanon, die nuut­ver­kose president van die Wêreldgemeenskap, toe sy gesê het: “Vandag teken ons nie net ’n gesamentlike verkla­ring nie – ons bou ’n kerk saam.”

Die belang van die gebeure is verder onderstreep deur ’n brief van Pous Franciskus wat deur biskop Farrell voorgelees is. Hy het onder meer geskryf dat die on­der­tekening simbolies is van die verbintenis om as broers en susters in Christus die pad saam te loop op ’n reis van konflik na gemeenskap en van verdeeldheid na versoening.”

Hierdie uitsprake maak dit duidelik dat die droom oor groter eenheid in die kerk na 500 jaar dalk weer herontdek is, want hierdie versugting na eenheid in die kerk is niks nuuts nie. In 1552 het Calvyn aan Thomas Cranmer geskryf dat “die liggaam van Christus lê en bloei” en dat hy meer as gewillig sou wees om tien osea­ne oor te steek om die eenheid van die kerk te probeer herstel.

Alhoewel Wittenberg 2017 dalk baie ver van ons hier aan die suidpunt van Afrika is en ons intens met belangrike sake soos werkloosheid, korrupsie en armoede worstel, moet dit ons tog herinner aan die feit dat die eenheid van die kerk onherroeplik deel van ons getuienis aan die buitewêreld is. Hierdie feit word be­ves­tig deur die toespraak van mnr Nelson Mandela voor die Algemene Sinode van 1994. As nuutverkose president en nie-lidmaat het hy die NG Kerk uitgedaag tot versoening, tot die bekamping van armoede en tot kerkeenheid.

Wittenberg konfronteer ons met die vraag of ons soos Calvyn bereid sou wees om tien oseane oor te steek ter wille van die eenheid van die kerk? Moenie vrees nie – dis waarskynlik nie nodig nie – dalk hoef jy slegs ’n pad oor te steek of na ’n naburige woongebied te ry om kontak te maak om deel van die herontdekte droom van Wittenberg 2017 te word!

Prof Johan van der Merwe doseer kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.